Checkpointbeskrivning

Svårighetsgrader och färger

I mitten av varje ring på kartan finns en checkpoint (chp). Den är markerad i terrängen med en aluminiumstolpe med rosa hittautdekal och en bokstavskod som du registrerar på ditt hittautkonto på hemsidan eller i appen. Ibland kan den vara svår att finna men till din hjälp har du en checkpointbeskrivning som anger vad du ska leta efter för föremål, tex stenen, gropen, branten, lyktstolpen, stakethörnet. Beskrivningen finns i en tabell på papperskartan och dyker upp när du klickar på en checkpoint i kartvyn på hemsidan eller i appen.

I checkpointbeskrivningen framgår det även vilken svårighetsgrad respektive checkpoint har:

  • grön = mycket lätt 
  • blå = lätt
  • röd = medelsvår
  • svart = svår

Tillgänglighetsanpassade checkpoints går att nå på hjul och är märkta med en hjulsymbol i checkpointbeskrivningen. Dessa checkpoints är placerade längs asfalterade eller hårt packade grusvägar, för att vara tillgängliga för dem med barnvagn, rullstol, permobil, rullator, cykel eller rullskidor. 

I sista kolumnen i tabellen med checkpointbeskrivningar på papperskartan kan du skriva in bokstavskoden för att senare registrera den på ditt hittautkonto.


Försvunnen checkpoint

Har en checkpoint försvunnit eller har du hittat ett fel på en checkpoint? Hör gärna av dig till oss: linkoping@hittaut.nu


Checkpointsläpp

Vissa checkpoints sitter ute från säsongens start och går att registrera på en gång, medan andra sätts ut till så kallade checkpointsläpp och öppnar för registrering vid en given tidpunkt lite senare under säsongen. Det framgår tydligt på papperskartan om utmarkerade checkpoints öppnar vid ett senare datum. På hemsidan och i appen dyker nya checkpoints upp först när de öppnat för registrering. Håll utkik efter våra planerade checkpointsläpp så missar du inga nya checkpoints!

Från start 19 april släpps 94 chp i Linköping och Olstorp, Ljungsbro.

Månadssläpp:

  • 1 juni släpps 14 chp i Sandvik, Stjärnorp
  • 1 juli släpps 13 chp i Sturefors
  • 1 augusti släpps 14 chp i Lambohov
  • 1 september släpps 14 chp i Ekholmen/Åbysäcken

Sista dagen som årets checkpoints sitter ute är 14 november!

Specialsläpp:

  • "Sluss till sluss", 13-23 maj, under denna period finns 15 chp längs Kinda kanal som en del av firandet av Kinda kanal 150 år
  • "Reflexsläppet", 1 oktober -14 november, 14 chp i Vidingsjö, dessa chp är även märkta med reflexer


Bilder på checkpoints

CHP34-plast-utankod-mindre.pngCHP44-aluminium-utankod-mindre.png

Våra partners