Nyheter

Småfel på papperskartan 3

Cp 87 Cp 87
Fel 3

På Mågakartan har numret på en checkpoint hamnat utanför kartan och finns inte med. Det ska vara 87