Checkpointbeskrivning

På hittautkartan finns checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en tvåbokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen.


Svårighetsnivåer

Grön = mycket lätt, kan oftast nås med barnvagn

Blå = lätt, kan sitta lite längre från stigen 

Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen


Checkpointsläpp

Säsongens checkpoints släpps 28 maj, 1 juli, 1 augusti och 1 september. Vi skissar även i år på ett försläpp - håll utkik!


Checkpointbeskrivning

Här kommer beskrivningarna av våra checkpoints att finnas när säsongen börjar! Bra att titta på när man är nära för att hitta rätt.

CHECKPOINTKOORDINATER

Här kommer koordinaterna finnas också. Både i textformat och som gpx-fil.

Våra partners