Checkpointbeskrivning

På hittautkartan finns checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en tvåbokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen.


Svårighetsnivåer

Grön = mycket lätt, kan oftast nås med barnvagn

Blå = lätt, kan sitta lite längre från stigen 

Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen


Checkpointsläpp

Säsongens checkpoints släpps 28 maj, 1 juli, 1 augusti och 1 september. Vi har även i år ett försläpp - den 21 maj kl 16 ställer vi ut papperskartor i Kyrkbyn med vår unika karta från 1817!


Checkpointbeskrivning

Här finns beskrivningarna av våra checkpoints. Bra att titta på när man är nära för att hitta rätt. Ta hjälp av svårighetsgraden och kolla om man tar sig nära på hjul.

Cp 1-135

Cp 136-195

CHECKPOINTKOORDINATER

Här finns nu alla checkpoints i en gpx-fil för den som vill ladda ner det till sin gps. Stort tack, Mikael, för att du kollade att de fungerar!

Gpx Lulea 2021 1-195

Och här har vi koordinater i en vanlig textfil:

Koordinater Lulea 2021 1-195

Våra partners