Checkpointbeskrivning

På hittautkartan finns checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en tvåbokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen.


Svårighetsnivåer

Grön = mycket lätt, kan oftast nås med barnvagn

Blå = lätt, kan sitta lite längre från stigen 

Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen


Checkpointsläpp

Säsongens checkpoints släpps 30 maj, 1 juli, 1 augusti och 1 september. Men vi har ett försläpp den 24 maj för checkpoints i Alvik! Se nyhetssidan.


Checkpointbeskrivning

Här kommer beskrivningarna av våra checkpoints! Bra att titta på när man är nära för att hitta rätt.

Checkpointbeskrivningar 1-50 Luleå 2020Checkpointbeskrivningar 51-100 Luleå 2020Checkpointbeskrivningar 101-152 Luleå 2020Checkpointbeskrivningar 1Juli Luleå 2020Checkpointbeskrivningar 1Aug Luleå 2020Checkpointbeskrivningar 1Sep Luleå 2020

CHECKPOINTKOORDINATER

Här finns koordinaterna på plats också. Se nedan eller ladda ner en gpx-fil till din gps (nu med alla 197 checkpoints)!

Här är även en fil med bara checkpoints i Sunderbyn. Och här är en med bara de sista på Mjölkudden (183-197).

Checkpoint   Latitud    Longitud

1   65.57212466    21.77996313
2   65.56825746    21.79016818
3   65.5667683    21.79956536
4   65.57024047    21.81342362
5   65.5728512    21.80193058
6   65.58356933    21.79251318
7   65.57354741    21.80634262
8   65.56944657    21.81461376
9   65.57228391    21.79966174
10   65.57205952    21.79236659
11   65.58097864    21.80130001
12   65.58221241    21.78156716
13   65.57716177    21.81105608
14   65.57589458    21.79445729
15   65.57021451    21.80473858
16   65.64265932    22.03332063
17   65.64504925    22.03232996
18   65.6481559    22.03821979
19   65.64897461    22.03432096
20   65.6443047    22.02194409
21   65.64536819    22.02518977
22   65.64638301    22.02704813
23   65.64717302    22.03338808
24   65.64476896    22.02877947
25   65.6444235    22.02568473
26   65.61803874    22.04169734
27   65.61856918    22.03411541
28   65.6263526    22.02501766
29   65.62939796    22.02297762
30   65.62955006    22.03539216
31   65.62740531    22.04135624
32   65.62481443    22.05341213
33   65.62104196    22.05684562
34   65.61713396    22.05573586
35   65.62099934    22.04604373
36   65.59729102    22.07985756
37   65.59916269    22.06856043
38   65.59635389    22.07012626
39   65.59429704    22.06695974
40   65.59280207    22.05725803
41   65.59935307    22.05653373
42   65.59882159    22.06162138
43   65.600932    22.05926988
44   65.60422051    22.06532133
45   65.59764589    22.0533079
46   65.57422828    22.10639694
47   65.56784064    22.10976916
48   65.56816748    22.11940031
49   65.55811662    22.12170279
50   65.56102373    22.1226617
51   65.56318608    22.11104319
52   65.54977603    22.09493618
53   65.54286057    22.09659208
54   65.5679091    22.06753233
55   65.57254678    22.06132075
56   65.57456389    22.06936597
57   65.57515159    22.06361507
58   65.57883582    22.06309433
59   65.58426467    22.06764677
60   65.58250013    22.07453001
61   65.63548505    22.11289822
62   65.63339017    22.11487617
63   65.63364896    22.10443751
64   65.63005273    22.10937053
65   65.62923803    22.09746516
66   65.62576048    22.09445892
67   65.62499689    22.10601061
68   65.6242787    22.09856191
69   65.62363794    22.10261174
70   65.62527416    22.11427156
71   65.6142525    22.15685798
72   65.61762957    22.15810614
73   65.61796369    22.15301606
74   65.61467001    22.14109251
75   65.61712972    22.13559381
76   65.62844222    22.12929406
77   65.62433972    22.13566827
78   65.62513634    22.15075773
79   65.62525726    22.1301647
80   65.62156987    22.14774185
81   65.61962942    22.19943403
82   65.61516226    22.19346651
83   65.61327766    22.18723963
84   65.60972006    22.1852369
85   65.60911337    22.17666161
86   65.61386721    22.17402589
87   65.61484588    22.17780478
88   65.62252144    22.16894073
89   65.62165626    22.17847026
90   65.61892513    22.18844088
91   65.5978359    22.21732331
92   65.60411344    22.19055871
93   65.60382159    22.20825884
94   65.61080512    22.19407936
95   65.613936    22.21120829
96   65.61219691    22.21957081
97   65.61664768    22.21330916
98   65.61607337    22.22410074
99   65.61498493    22.22984934
100   65.61429427    22.23580971
101   65.60986017    22.14101382
102   65.60745997    22.14116121
103   65.60654143    22.14500279
104   65.60759682    22.14709917
105   65.60366431    22.14374232
106   65.60451864    22.14895074
107   65.60256858    22.15827215
108   65.60282426    22.16447111
109   65.59726185    22.14399239
110   65.58207526    22.15431155
111   65.58132779    22.13290343
112   65.58697272    22.12329652
113   65.59217636    22.15163332
114   65.58039845    22.15956286
115   65.58468461    22.15148267
116   65.59210778    22.17153928
117   65.58620264    22.16837856
118   65.58376288    22.14877929
119   65.58386167    22.14998062
120   65.58282034    22.16141168
121   65.5849515    22.15842401
122   65.57971543    22.13979137
123   65.6039483    22.17398879
124   65.60257187    22.18437274
125   65.6007078    22.18462132
126   65.5963475    22.17855712
127   65.59565675    22.17469994
128   65.59517997    22.18028286
129   65.59322979    22.17828409
130   65.5934955    22.20049741
131   65.59623886    22.20193366
132   65.59872271    22.19854148
133   65.59388102    22.17234928
134   65.58929969    22.18934981
135   65.58531514    22.20461735
136   65.57934283    22.20640209
137   65.57650736    22.21236233
138   65.57558112    22.20251269
139   65.58400684    22.19119612
140   65.58550193    22.18105975
141   65.58287065    22.17683263
142   65.57899396    22.19888557
143   65.59327486    22.22808142
144   65.59042088    22.23259586
145   65.59098602    22.24048495
146   65.58769645    22.24238537
147   65.5866449    22.25207197
148   65.58457013    22.26610009
149   65.58048119    22.271344
150   65.58124707    22.25976852
151   65.58017237    22.24924388
152   65.58228807    22.24177217
153   65.58176299    22.29672165
154   65.58050762    22.29249955
155   65.57764692    22.30359808
156   65.57915648    22.30563368
157   65.57878721    22.31080076
158   65.58127378    22.31345329
159   65.58089393    22.32055753
160   65.587093    22.32103198
161   65.58929303    22.31427125
162   65.59247351    22.3079579
163   65.59066135    22.30322204
164   65.5892539    22.29972375
165   65.58828859    22.30498088
166   65.58531685    22.30683745
167   65.5831122    22.31127505
168   65.65879954    21.94511255
169   65.66060281    21.95017807
170   65.65455726    21.95279195
171   65.65506373    21.95762253
172   65.65586553    21.96036189
173   65.65330502    21.96325718
174   65.65110955    21.96534386
175   65.64670715    21.96370651
176   65.64548678    21.95872055
177   65.64421966    21.94587757
178   65.64838541    21.94768826
179   65.65266912    21.94852376
180   65.6565314    21.94633228
181   65.65878525    21.93904832
182   65.66100884    21.93372434

183   65.6135683    22.10124329
184   65.61300303    22.09601335
185   65.6094123    22.09686631
186   65.61013397    22.10455154
187   65.60599126    22.10241646
188   65.60433364    22.10751994
189   65.60355495    22.1156721
190   65.59944862    22.11533104
191   65.60110491    22.11942245
192   65.59929773    22.12404948
193   65.6009701    22.13138412
194   65.59851992    22.13608388
195   65.59836614    22.13006718
196   65.59709708    22.12494014
197   65.59384742    22.13773099

Våra partners