Checkpointbeskrivningar

På hittautkartan finns checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en tvåbokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen.


Svårighetsnivåer

Grön = lätt, kan oftast nås med barnvagn

Gul = lätt/medel, kan sitta lite längre från stigen 

Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen


Checkpointsläpp

Säsongens checkpoints släpps 1 juni, 1 juli, 1 augusti och 1 september.


Checkpointbeskrivning

Checkpointbeskrivningar.png

CHECKPOINTKOORDINATER

Här finns de första 121 koordinaterna för varje checkpoint. Och här i gpx-format!

1    65.615137    22.157692
2    65.620496    22.153602
3    65.624807    22.147128
4    65.64431    22.029534
5    65.626708    22.131179
6    65.5813    22.130009
7    65.62406    22.130768
8    65.582119    22.182503
9    65.582566    22.202943
10    65.616168    22.144681
11    65.605365    22.030107
12    65.604423    22.02836
13    65.600662    22.031307
14    65.602807    22.032866
15    65.601831    22.028842
16    65.598937    22.052425
17    65.597704    22.058899
18    65.593436    22.062774
19    65.596643    22.064679
20    65.588713    22.055275
21    65.614836    22.137893
22    65.591521    22.167036
23    65.587151    22.153332
24    65.589341    22.171465
25    65.581133    22.176166
26    65.583255    22.173368
27    65.576979    22.203269
28    65.581234    22.200995
29    65.5791    22.204569
30    65.584304    22.066614
31    65.597104    22.12328
32    65.606849    22.100078
33    65.606917    22.115323
34    65.603015    22.110884
35    65.602448    22.116202
36    65.599454    22.13074
37    65.600871    22.121833
38    65.595093    22.139671
39    65.610361    22.101203
40    65.579196    22.134433
41    65.621953    22.182604
42    65.619083    22.196341
43    65.615958    22.193409
44    65.619375    22.182575
45    65.624309    22.169311
46    65.616711    22.173732
47    65.618102    22.16495
48    65.615546    22.162731
49    65.61045    22.168462
50    65.608739    22.181398
51    65.612762    22.181991
52    65.578306    22.254834
53    65.59067    22.202295
54    65.595351    22.218443
55    65.594102    22.225745
56    65.595717    22.240879
57    65.589176    22.255631
58    65.58394    22.235927
59    65.581289    22.247372
60    65.585865    22.263458
61    65.584679    22.245953
62    65.583457    22.252422
63    65.617975    22.132971
64    65.58369    22.127684
65    65.580562    22.152134
66    65.582131    22.14792
67    65.644895    22.027078
68    65.582769    22.161278
69    65.645961    22.026857
70    65.588437    22.125437
71    65.586338    22.132164
72    65.58372    22.155703
73    65.585625    22.141107
74    65.645708    22.0322
75    65.646771    22.026271
76    65.646962    22.031976
77    65.648297    22.027894
78    65.648586    22.034148
79    65.571374    22.118024
80    65.64159    22.0305
81    65.649171    22.036384
82    65.590873    22.188217
83    65.57191    22.106053
84    65.56204    22.100763
85    65.561837    22.113602
86    65.581045    22.104617
87    65.582443    22.072167
88    65.582552    22.064135
89    65.606713    22.18134
90    65.575905    22.074943
91    65.575278    22.09112
92    65.576732    22.098261
93    65.569931    22.096624
94    65.56848    22.096968
95    65.60476    22.180125
96    65.602686    22.183979
97    65.6003    22.179043
98    65.59429    22.182031
99    65.592683    22.193557
100    65.59302    22.202965
101    65.5959    22.200826
102    65.59917    22.198996
103    65.594925    22.207251
104    65.598466    22.168089
105    65.597229    22.161835
106    65.601584    22.154737
107    65.604131    22.156867
108    65.605685    22.158962
109    65.601752    22.147467
110    65.604012    22.144231
111    65.605136    22.145446
112    65.593007    22.170497
113    65.605072    22.149763
114    65.608044    22.140774
115    65.608916    22.139564
116    65.600703    22.149121
117    65.601501    22.158939
118    65.589642    22.179715
119    65.588711    22.190614
120    65.584963    22.189279
121    65.584222    22.182492

Våra partners