Checkpointbeskrivning

På hittaut-kartan finns 155 stycken checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög, eller genom en hittaut-dekal som är klistrad på en befintlig stolpe eller liknande.


Svårighetsnivåer

SvårighetsgradCheckpointbeskrivning

Hittaut2022_Checkpoints_1-10

Hittaut2022_Checkpoints_11-20

Hittaut2022_Checkpoints_21-30

Hittaut2022_Checkpoints_31-40

Hittaut2022_Checkpoints_41-50

Hittaut2022_Checkpoints_51-147

Hittaut2022_Checkpoints_148-155

Hittaut2022_Checkpoints_31-40Fotocheckpoints

Vid fotocheckpoints som är märkta med 130–144 på kartan har vi valt att inte
sätta ut någon checkpointspinne. Här ska du istället se dig omkring i naturen
och försöka matcha ihop platsen med ett utav fotografierna A-O. Fotografietsbokstav blir sedan den kod du registrerar på hemsidan.

Hittaut2022_Checkpoints_130-144


Checkpoints som släpps 1 maj

Norra Norrtälje

Hittaut2022_Checkpoints_58-72

Checkpoints som släpps 1 juni

Kyrksjön

Hittaut2022_Checkpoints_73-90

Checkpoints som släpps 1 juli

Långgarn

Hittaut2022_Checkpoints_91-100

Checkpoints som släpps 1 augusti

Nordrona

Hittaut2022_Checkpoints_101-114


Checkpoints som släpps 1 september

Mellingeholm/Roslagsskolan

Hittaut2022_Checkpoints_115-129


Våra partners