Checkpointbeskrivning

På hittaut-kartan finns 112 stycken checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög, eller genom en hittaut-dekal som är klistrad på en befintlig stolpe eller liknande.


Svårighetsnivåer


Hittaut2020_SvårighetsgraderChp.JPGCheckpointbeskrivning

Hittaut2020_chp1-10

Hittaut2020_chp11-20

Hittaut2020_chp21-25

Moutainvänliga checkpoints

Dessa checkpoints är speciellt lämpade att ta med cykel. Ett annorlunda och roligt sätt att komma ut i naturen. Naturligtvis kan du ta dem till fots också.

Hittaut2020_chp76-85b.jpg

Checkpoints i butiksfönster

Dessa checkpoints sitter oftast i butiksfönstret bland våra sponsorer. Det är en tryckt skylt med siffra och kod. Hittar du den inte får du gå in och fråga var en sitter.

Hittaut2020_chp101-119.JPG


Fotocheckpoints

Vid fotocheckpoints som är märkta med 86–100 på kartan har vi valt att inte
sätta ut någon checkpointspinne. Här ska du istället se dig omkring i naturen
och försöka matcha ihop platsen med ett utav fotografierna A-O. Fotografietsbokstav blir sedan den kod du registrerar på hemsidan.

Hittaut2020_chp86-92.JPG

Hittaut2020_chp93-100.JPG
Checkpoints som släpps 1 maj

Hittaut2020_chp46-55.JPG

Checkpoints som släpps 1 juni

Hittaut2020_chp36-45.JPG

Checkpoints som släpps 1 juli

Hittaut2020_chp26-35.JPG

Checkpoints som släpps 1 augusti

Hittaut2020_chp56-65.JPG


Checkpoints som släpps 1 september

Hittaut2020_chp66-75.JPG


GPS-koordinater 2020

Koordinater 2020

Här kan du ladda ner gpx koordinater som fil

Checkpoint Latitud Longitud

1      59.75708941      18.71143083
2      59.75585346      18.71208190
3      59.75549080      18.73333227
4      59.75392651      18.73352895
5      59.65886761      18.91634861
6      59.65995985      18.91476839
7      59.74707270      18.74588417
8      59.74840255      18.75323378
9      59.75199620      18.74864851
10      59.75200206      18.74537315
11      59.75162316      18.74168598
12      59.76846646      18.69628588
13      59.78833140      18.68466710
14      59.79123719      18.69277536
15      59.78420404      18.69158802
16      59.78729391      18.69635133
17      59.78739311      18.70226042
18      59.78382198      18.70113951
19      59.78510244      18.71219161
20      59.78777472      18.72239145
21      59.78517789      18.73284091
22      59.77724743      18.72384632
23      59.77627306      18.74123920
24      59.78106950      18.75223916
25      59.77777397      18.75903292
26      59.97403596      18.81023540
27      59.97579531      18.81346955
28      59.97639125      18.82149936
29      59.97699274      18.82425484
30      59.97261851      18.81420276
31      59.97445282      18.81276834
32      59.97676937      18.81728435
33      59.97632753      18.81100553
34      59.97526413      18.82434650
35      59.97662359      18.81358717
36      59.68628480      18.77505958
37      59.68595555      18.77207043
38      59.68466279      18.77199887
39      59.68474683      18.78053920
40      59.68473943      18.79044464
41      59.68519468      18.79351359
42      59.68584680      18.79746758
43      59.68653497      18.79493693
44      59.68645797      18.78208706
45      59.68523447      18.77823034
46      59.75341589      18.67984690
47      59.75103291      18.67871082
48      59.74779575      18.67644432
49      59.74907995      18.66933973
50      59.75447177      18.67266805
51      59.74553504      18.66152662
52      59.74311210      18.65722498
53      59.74909448      18.64787383
54      59.75237487      18.65112296
55      59.75378472      18.65060629
56      59.74553782      18.68464862
57      59.74358992      18.69762510
58      59.74490310      18.70413112
59      59.74553372      18.70829913
60      59.74646923      18.70840291
61      59.74642192      18.71055365
62      59.73573118      18.70758872
63      59.73282859      18.70389945
64      59.73127316      18.70359369
65      59.74589969      18.72513327
66      59.77202588      18.76594985
67      59.76928665      18.76658472
68      59.76993720      18.75521789
69      59.76470507      18.75603574
70      59.76408577      18.75439968
71      59.76658744      18.74966578
72      59.77671171      18.68721121
73      59.78112638      18.70311119
74      59.77636310      18.70343322
75      59.77786725      18.70861404
76      59.77321714      18.70411370
77      59.77722211      18.70701281
78      59.78010432      18.70091186
79      59.77734069      18.69692333
80      59.77728531      18.68411651
81      59.78550951      18.68591225
82      59.78599609      18.69431655
83      59.78386348      18.70406744
84      59.77991805      18.71562655
85      59.78470436      18.73322928
86      59.75552134      18.69695169
87      59.75558740      18.70025398
88      59.75398998      18.69952396
89      59.75503508      18.70176680
90      59.75617856      18.70228898
91      59.75705995      18.70053463
92      59.75785369      18.70222337
93      59.75769585      18.70413810
94      59.75722241      18.70567306
95      59.75866802      18.70580933
96      59.75742067      18.70786778
97      59.75646066      18.71077841
98      59.75669406      18.71301443
99      59.75706099      18.71591474
100      59.75427594      18.70826441
101      59.75743158      18.70490253
102      59.76304390      18.67051252
110      59.75966200      18.70235960
111      59.75906761      18.70345097
112      59.75723276      18.70047894
113      59.75799033      18.70626868
114      59.77006068      18.68177427
115      59.76498855      18.69434263
116      59.74524711      18.67106155
117      59.76306771      18.67149341
118      59.75671901      18.70611965
119      59.75719563      18.69859074

Våra partners