Checkpointbeskrivning

På hittaut-kartan finns 145 stycken checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög, eller genom en hittaut-dekal som är klistrad på en befintlig stolpe eller liknande.


Svårighetsnivåer


Hittaut2020_SvårighetsgraderChp.JPGCheckpointbeskrivning

2021HittautNorrtälje_chkpts1-10.PNG2021HittautNorrtälje_chkpts11-20.PNG2021HittautNorrtälje_chkpts21-30.PNG2021HittautNorrtälje_chkpts31-40.PNG2021HittautNorrtälje_chkpts41-50.PNG2021HittautNorrtälje_chkpts51-145.PNG2021HittautNorrtälje_Sittertill14aug.PNG
Fotocheckpoints

Vid fotocheckpoints som är märkta med 125–139 på kartan har vi valt att inte
sätta ut någon checkpointspinne. Här ska du istället se dig omkring i naturen
och försöka matcha ihop platsen med ett utav fotografierna A-O. Fotografietsbokstav blir sedan den kod du registrerar på hemsidan.

2021HittautNorrtälje_chkpts125-131.PNG

2021HittautNorrtälje_chkpts132-139.PNG

Checkpoints som släpps 1 maj

2021HittautNorrtälje_chkpts55-61.PNG2021HittautNorrtälje_chkpts62-69.PNG

Checkpoints som släpps 1 juni

2021HittautNorrtälje_chkpts70-79.PNG

Checkpoints som släpps 1 juli

2021HittautNorrtälje_chkpts80-94.PNG

Checkpoints som släpps 1 augusti

2021HittautNorrtälje_chkpts95-109.PNG


Checkpoints som släpps 1 september

2021HittautNorrtälje_chkpts110-124.PNG


GPS-koordinater 2021

2021 Hittaut Norrälje Gpx fil

Koordinater 2021

Name    Description    lat    lon
1    grön    59.7574352    18.7049643
2    grön    59.7630301    18.6706178
3    blå    59.7270138    18.6843411
4    blå    59.7291122    18.6812985
5    grön    59.7303741    18.6886979
6    grön    59.7295518    18.693913
7    blå    59.7257614    18.6971309
8    blå    59.7246285    18.6961835
9    grön    59.7254239    18.6884271
10    röd    59.714281    18.6838336
11    svart    59.7172858    18.6838574
12    svart    59.7170938    18.674502
13    röd    59.7191494    18.674378
14    svart    59.7240069    18.6795888
15    blå    59.7226409    18.6875677
16    svart    59.7197892    18.697005
17    röd    59.7156115    18.694104
18    blå    59.7460642    18.7238024
19    blå    59.7427932    18.7287353
20    blå    59.7400041    18.7262927
21    svart    59.7379478    18.736678
22    svart    59.7342483    18.736051
23    blå    59.9741927    18.813107
24    röd    59.9763533    18.8131348
25    blå    59.9753299    18.8145652
26    grön    59.9763901    18.8175175
27    grön    59.9773119    18.8177206
28    grön    59.9759605    18.8254391
29    grön    59.9750174    18.8249306
30    grön    59.9740493    18.8188079
31    blå    59.9731605    18.8141223
32    grön    59.9722782    18.8137087
33    grön    59.9735531    18.8112515
34    grön    59.9762325    18.8110189
35    grön    59.6587843    18.9160794
36    blå    59.6598767    18.9169482
37    blå    59.6602644    18.9152473
38    blå    59.6608921    18.9157101
39    grön    59.6610804    18.9162217
40    grön    59.6621961    18.9209866
41    grön    59.6632898    18.9243676
42    grön    59.6595547    18.9322923
43    blå    59.6589123    18.9339368
44    grön    59.6553152    18.9301269
45    grön    59.751202    18.3704631
46    svart    59.7527445    18.365775
47    grön    59.7534892    18.3741536
48    svart    59.7517175    18.3790401
49    svart    59.7522033    18.3732571
50    blå    59.7541924    18.3797818
51    svart    59.7564996    18.3622735
52    röd    59.7562404    18.3854263
53    svart    59.7576871    18.3806055
54    svart    59.7555636    18.3715442
55    blå    59.7532948    18.6861798
56    grön    59.7505183    18.6816253
57    grön    59.7480097    18.6772292
58    grön    59.7488027    18.6734638
59    blå    59.749124    18.659646
60    blå    59.7513984    18.6597
61    blå    59.75456    18.6680628
62    blå    59.7462466    18.6524385
63    grön    59.7508905    18.6494191
64    röd    59.755398    18.6834963
65    röd    59.7499309    18.6656658
66    röd    59.7451175    18.66774
67    svart    59.7454443    18.6585406
68    svart    59.7483492    18.6561468
69    svart    59.7510197    18.6477312
70    grön    59.6868666    18.7775402
71    grön    59.6862652    18.7745026
72    grön    59.6859684    18.7724466
73    röd    59.6853615    18.7725952
74    röd    59.6848674    18.7731085
75    grön    59.6837146    18.7725719
76    grön    59.6850676    18.7783665
77    grön    59.685076    18.7796582
78    grön    59.6834263    18.7803567
79    grön    59.6868125    18.7803775
80    röd    59.7382711    18.6813078
81    blå    59.7354308    18.6748873
82    röd    59.7332871    18.6700665
83    röd    59.7317664    18.670156
84    blå    59.7312279    18.6692104
85    röd    59.7273713    18.6686005
86    blå    59.72592    18.6695841
87    röd    59.7240823    18.6671213
88    röd    59.7341632    18.6639509
89    röd    59.7357693    18.6559145
90    svart    59.7342922    18.6528448
91    svart    59.7287845    18.6505158
92    svart    59.7271068    18.6458285
93    svart    59.7302849    18.6397504
94    svart    59.7316394    18.6453532
95    blå    59.7642052    18.7276368
96    blå    59.7652457    18.7286939
97    blå    59.7660509    18.7325316
98    grön    59.7665075    18.7348255
99    grön    59.7664782    18.7396421
100    blå    59.766925    18.7406197
101    röd    59.7836044    18.7334539
102    röd    59.7826137    18.7287455
103    svart    59.7862514    18.7246636
104    svart    59.7860044    18.716197
105    röd    59.7847865    18.708912
106    röd    59.7812504    18.7103725
107    svart    59.7811654    18.7219994
108    svart    59.7743191    18.7187923
109    röd    59.7748438    18.7059546
110    blå    59.7603273    18.6699253
111    blå    59.7648127    18.6658366
112    röd    59.7668941    18.6642071
113    grön    59.7689877    18.6652789
114    blå    59.7680003    18.6662131
115    blå    59.7675861    18.6721103
116    grön    59.7677087    18.6752942
117    grön    59.7676911    18.6781393
118    blå    59.7670373    18.6751963
119    blå    59.7653064    18.6700767
120    blå    59.7643517    18.6684857
121    röd    59.7622048    18.700642
122    svart    59.7629663    18.7018971
123    svart    59.763342    18.7028689
124    röd    59.7622728    18.7050651
125    grön    59.7600468    18.7051123
126    grön    59.7596935    18.7027719
127    grön    59.7590553    18.6996785
128    grön    59.7591514    18.698564
129    grön    59.7580397    18.7008836
130    grön    59.7572123    18.7029727
131    grön    59.7588267    18.7029565
132    grön    59.7579582    18.7043943
133    grön    59.7576074    18.7042592
134    grön    59.7579083    18.7053509
135    grön    59.7575044    18.7063323
136    grön    59.7568969    18.7066925
137    grön    59.7576185    18.7077854
138    grön    59.7579391    18.70765
139    grön    59.7570253    18.7106459
140    blå    59.7579901    18.706322
141    blå    59.7571833    18.6985973
142    blå    59.7596388    18.7021779
143    blå    59.7590203    18.7034537
144    grön    59.7649185    18.6943402
145    grön    59.7700718    18.6817113

Våra partners