Checkpointbeskrivning

Information om årets checkpoints

Lista med checkpointbeskrivningar

Här kan du från och med lördagen den 14 maj ladda ner en samlad checkpointbeskrivning för alla årets kartor.

OBS! Checkpoints 314 och 71 är flyttade. Checkpointbeskrivningen är uppdaterad.

Du kan även se checkpointbeskrivning genom att klicka på en kontroll i appen eller på den digitala kartan här på hemsidan. 

Om checkpoints

På hittaut-kartan finns checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe eller en plastdekal. Stolparna är ca. en meter höga, har en hittaut-dekal ihop med checkpointnummer och en bokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen. Stolpen skall i naturen sitta mitt i ringen som är markerad på kartan. 

Svårighetsnivåer

Grön = mycket lätt

Blå = lätt, kan sitta lite längre från stigen 

Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen

Hjul = här kan du komma fram med hjul*

*Notera särskilt att lokala föreskrifter förbjuder cykling på av Östersunds kommun anlagda motionsspår enligt §21:

21 § Ridning, körning med häst och vagn och cykling får inte ske i av kommunen anlagda motionsspår och skidspår enligt bilaga 1. Förbudet gäller såväl sommar- som vintertid. Löpning är förbjudet i av kommunen anlagda skidspår...

Checkpoint 2

Våra partners