Checkpointbeskrivning

Viktig information om årets checkpoints

Här lägger vi löpande ut information om årets checkpoints. 

Har du hittat ett fel på en checkpoint? Hör gärna av dig till oss! ostersund@hittaut.nu

Checkpointbeskrivning

Checkpointförteckning med koordinater:  

Här hittar du Checkpointförteckning när det närmar sig startdatum.

Lista med checkpointbeskrivningar:

Här hittar du Checkpointbeskrivning när det närmar sig startdatum.

Om checkpoints

På hittautkartan finns checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en bokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen. Stolpen skall i naturen sitta mitt i ringen som är markerad på kartan. 

Svårighetsnivåer

Grön = mycket lätt

Blå = lätt, kan sitta lite längre från stigen 

Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen

Hjul = här kan du komma fram med hjul*

*Notera särskilt att lokala föreskrifter förbjuder cykling på av Östersunds kommun anlagda motionsspår enligt §21:

21 § Ridning, körning med häst och vagn och cykling får inte ske i av kommunen anlagda motionsspår och skidspår enligt bilaga 1. Förbudet gäller såväl sommar- som vintertid. Löpning är förbjudet i av kommunen anlagda skidspår...

Checkpoint 2

Våra partners