Checkpointbeskrivning

Information om årets checkpoints

Här lägger vi löpande ut information om årets checkpoints.

  • På kartan över Lugnvik är CHP 79 flyttad. Digitala kartan är uppdaterad och uppdaterad karta finns att ladda ner här på hemsidan. Ny checkpointbeskrivning är Väg-Stigförgrening.
  • På kartan över Spikbodarna finns två CHP 109 då den tryckta och digitala kartan inte stämde överens.
  • De digitala kartorna över Rödön är uppdaterade och CHP 310 är flyttad.

Har du hittat ett fel på en checkpoint? Hör gärna av dig till oss! Beskriv var, när och hur du fann problemet samt bifoga en bild som visar vad ni upptäckt och maila till ostersund@hittaut.nu.

Checkpointbeskrivningar

Om checkpoints

På hittaut-kartan finns checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe eller en plastdekal. Stolparna är ca. en meter höga, har en hittaut-dekal ihop med checkpointnummer och en bokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen. Stolpen skall i naturen sitta mitt i ringen som är markerad på kartan. 

Svårighetsnivåer

Grön = mycket lätt

Blå = lätt, kan sitta lite längre från stigen 

Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen

Hjul = här kan du komma fram med hjul*

*Notera särskilt att lokala föreskrifter förbjuder cykling på av Östersunds kommun anlagda motionsspår enligt §21:

21 § Ridning, körning med häst och vagn och cykling får inte ske i av kommunen anlagda motionsspår och skidspår enligt bilaga 1. Förbudet gäller såväl sommar- som vintertid. Löpning är förbjudet i av kommunen anlagda skidspår...

Checkpoint 2

Våra partners