Nyheter

Konstprojektet Skogen mellan oss

skogen mellan oss skogen mellan oss
Med skogen som tema och plats går sex av Konstfrämjandets distrikt i Mellansverige samman i en unik konstsatsning; Skogen mellan oss!

Konstutställningen "Det finns i skogen" sträcker sig över mellersta Gävleborg, från Ljusne vid kusten inåt landet till Ovanåker och voxnan, ner genom Jädraås och Ockelbo mot Sandviken. 

Vid tre av våra checkpoints finns några av dessa konstverk. Konstverken är där från 4 juli till 8 augusti.

Vinströmmen Checkpoint 55  

Yellow brain fungus /or witches butter & Virus Av MALIN WIKSTRÖM

konst vinströmmen

Malin arbetar ofta utifrån tankar kring relationer och psykisk hälsa. Hon lyssnar på andra människors berättelser. Vi, människor, är av en grubblande art och Malin finner människors historia intressant.Verket ”Virus” runda röda former skapades i början av Coronapandemin. Färgen rött och gult, som varningsfärger. Avstånd, mellan oss. Vad håller vi i, härbärgerar. Och är vi ensamma om det? Verket ” Yellow brain fungus /or witches butter.” är som en lek med ord, svamp och hjärna. Är varje tanke jag tänker sann? Behöver jag agera på den? Eller är den bara en tanke?

Konst placerad i sänkan intill checkpoint 55 i Vinströmmen.


Runemo Checkpoint 124 

Flaggor av JESSICA FAISS

flaggor jessica

Jessica skapas ofta i ett tillstånd av vakuum som inträffar under händelser som resor, monotona förflyttningar eller sysslor. Hon uppehåller sig där inget händer, för att synliggöra detaljerna, göra dem betydelsefulla, och närvaron som framkallas där utlöser tankeprocesser från både nyligen upplevda eller många år bevarade minnen. Monotonin utgör verkens grundstämning. Det som framträder är tidens oavbrutna rörelse, de förbipasserande ögonblicken som tillsammans adderas till evigheten, vi blir medvetna om tidens osynliga gång. Med en fot i två kulturer har hon ofta ställt sig frågor kring tillhörighet.  Det buddhistiska ordet Bardo, fångar väl det Jessica önskar gestalta: i Tibetansk buddhism är Bardo ett tillstånd av ”existens mellan död och återfödelse”, som varierar i längd. Verket ”Flaggor”  knyter an till tibetanska tusenåriga tradition med böneflaggor Tanken är att texterna sprids med vinden, och en positiv energi och ladd lämnas till skogen och besökarna. Färgen är akvarell och kan komma att lösas upp en aning med vind och sol och regn. Kvar finns ett spår av det som varit, en förnimmelse.

Verket hänger längs Flottarleden där floden möter skogen. Från Flottarledens början i Runemo är det en väldig fin promenad på dryga 2km. Just nu är floden väldigt hög, vilket betyder att leden kan vara bra blött på vissa ställen. Kängor eller liknande rekommenderas! Det finns flera bänkar längs med leden där du kan sitta och njuta av utsikten och lugnet. Antingen kan man ta samma väg tillbaka eller så kan man följa leden tills man kommer till gamla järnvägsbron och följa järnvägsspåret tillbaka till Runemo.


Grängsbo Checkpoint 126

Skogsrået (Meetoo) av Gunnar Forsman

skogsrået

Gunnar Forsman arbetar med teckning, målning och träskulptur. Naturen och dess innevånare har i över ett halvsekel varit hans största inspirationskälla. Han skildrar gärna sina naturupplevelser i ord och bild.  Folktro, arternas utveckling och beteenden, den biologiska mångfalden och naturvårdens strävanden är viktiga begrepp i min konstnärsroll.

I den högstammiga och åldriga skogen med många trädslag finner han trygghet, frihet och livskvalitet. Skogens sus i vinden får honom att tänka nya tankar. Där skogen gränsar till bryn, ängar våtmarker eller hav finns en artrikedom som berikar hans liv.

Skulpturen nås via grusväg från Grängsbo. Verket går att se från parkeringen.


Läs mer om projektet här