Checkpointbeskrivning

På hittaut-kartan finns  checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög, eller genom en hittaut-dekal som är klistrad på en befintlig stolpe eller liknande.

Nedan ser du beskrivning för respektive checkpoint och svårighetsnivå. 

Grönt= mycket lätt    Blå= lätt  Röd= Medelsvår  Svart= Svår


CHECKPOINTBESKRIVNING 1-55. Släpps 20 maj. 

 Checkpoint 56 - 80 släpps 16 augusti


Nr


1  Höjden       Röd

2  stigförgreningen blå

3   Gropen   Blå

4   Åsen   Svart

5   Mellan stenarna   Grön

6   Stenen   Blå

7   Höjden   Blå

8    Punkthöjden   Röd

9     Kojan  V sidan    Grön

10    Höjden , s sidan   Röd

11    Åsen  svart

12    Höjden  blå

13    Stigförgreningen  röd

14     Gropen  röd

15     Jordvallen nv hörnet  blå

16     Stigförgreningen   Röd

17     Höjden   Grön

18     Sänkan    Blå

19     Punkthöjden   Grön

20    Höjden  röd

21     Branten, foten   Blå

22    Stigkröken    Grön

23    Branten, foten   Röd

24    Gruvhålet    Svart

25    Gläntan    Röd

26   Ladan    Grön

27   Stigförgreningen   Grön

28    Huset    Grön

29    Stigförgreningen   Grön

30     Gläntan     Svart

31    Punkthöjden    Blå

32    Branten, foten   Blå

33    Huset    Röd

34     Branten foten   Blå

35     Höjden   Röd

36    Höjden   Svart

37    Branten, foten   Svart

38    Gläntan    Röd

39    Huset    Grön

40   Lilla åsen    Röd

41    Dikeskröken   Röd

42    Parkeringen    Grön

43    Grusplanen    Grön

44    Stigförgreningen   Grön

45    Bron   Blå

46.  stigförgreningen   Grön            obs! Fel definition på papperskartan

47    Sjöspetsen   Blå

48   Viken    Blå

49   Parkeringen   Grön

50   Huset    Grön

51   Piren   Grön

52   Stigförgreningen    Grön

53   Stenen   Blå

54   Gropen  Blå

55   Sankmarken N delen   Blå


 


Våra partners