Nyheter

Dubbelregistrering

Det har visat sig att checkpoint. 5, 32-37, 44 samt 45 går att registrera två gånger. Tyvärr går det inte att rätta till under pågående projekt.

Möjligheten till dubbelregistrering är alltså orsaken till att deltagare kan ha fler registreringar än de 80 checkpoints som finns utplacerade.

Trots detta hoppas vi att ni njuter av att leta checkpoints i vår vackra natur!