Checkpointbeskrivning

På hittaut-kartan finns checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpoint-numret och en bokstavskod. Läs beskrivningen och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen.


Svårighetsnivåer

Grön = mycket lätt, hjulvänlig, kan nås med cykel, barnvagn och rullstol

Blå = lätt, sitter vanligtvis nära någon stig

Röd = medel, checkpoints som tar dig en bit ut i terrängen

Svart = svår, våra klurigaste checkpoints som kräver ett visst orienteringssinne

Checkpoint-släpp

Checkpointbeskrivning

Beskrivningar för checkpoint t.o.m. nr 100 finns på trycka kartan. På den interaktiva kartan i app och på webb kan du klicka på checkpoint-markör för att få beskrivning.

Våra partners