Checkpointbeskrivning

På hittautkartan finns checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en tvåbokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen.


Svårighetsnivåer

 Grön = mycket lätt, kan nås med barnvagn

 Blå = lätt, kan sitta lite längre från stigen 

 Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

 Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen

Checkpointsläpp

Säsongen checkpoints släpps är nedanstående datum.

Chekpointbeskrivning

Här lägger vi in en bild på checkpointbeskrivningar; svårighetsgrad, föremål och om de är hjulanpassade.

Våra partners