Checkpointbeskrivning


CHECKPOINTSLÄPP 2022


TJUVSLÄPP AV CHECKPOINTS FÖR DEN SOM LÄNGTAR

Med utgångspunkt från följande platser och tider kommer några Checkpoints att vara tillgängliga för registrering före det stora släppet av Checkpoints den 20 maj kl 00.01. Vi bjuder också på förfriskningar för dig som kommer!


OMRÅDEN SOM SLÄPPS 19 MAJ KL 18.00


Skellefteå C, SOK-stugan på Campingen (Bilparkering vid Skellefte Kraft Arena)

Bureå, Hembygdsområdet

Burträsk, Campingen

Byske, CampingenOMRÅDEN SOM SLÄPPS 1 JUNI

Boliden, Bolidengården

Jörn
CHECKPOINTSLÄPP 30 juni kl 18.00 

Skellefteå C nr 116-125

CHECKPOINTSLÄPP 1 juli kl 00.00

Burträsk 6 st, 270-275

FINALEN 12 augusti kl 18.00

Skellefteå C Travbanan 5 cpoints nr 126-130

I mitten av varje ring på papperskartan finns en checkpoint. (På kartan i appen är det en "pekare" på checkpointen) Den är markerad i terrängen med en röd/vit hittautdekal och en bokstavskod. Checkpointen är en kodbokstav. Bokstaven kan du registrera direkt i appen eller i kartvyn på hemsidan eller under "min sida" på hemsidan. Du kan också skriva in den på papperskartan och registrera senare. (Bild på checkpoint ser du längre ner på sidan). Om du inte har dator kan du lämna dina koder i brevlådan på SOK-stugan så registrerar vi dina checkpoints (skriv namn o tel nr)

Ibland kan den vara svår att finna men till din hjälp har du en checkpointbeskrivning som anger vad du ska leta efter för föremål, tex stenen, gropen, branten, lyktstolpen, stakethörnet. Beskrivningen finns i en tabell på papperskartan och dyker upp när du klickar på en checkpoint i kartvyn på hemsidan eller i appen.

I checkpointbeskrivningen framgår det även vilken svårighetsgrad respektive checkpoint har:

  • grön = mycket lätt 
  • blå = lätt
  • röd = medelsvår
  • svart = svår

Tillgänglighetsanpassade checkpoints går att nå på hjul och är märkta med en hjulsymbol i checkpointbeskrivningen. Dessa checkpoints är placerade längs asfalterade eller hårt packade grusvägar, för att vara tillgängliga för dem med barnvagn, rullstol, permobil, rullator, cykel eller rullskidor. 

I sista kolumnen i tabellen med checkpointbeskrivningar på papperskartan kan du skriva in bokstavskoden för att senare registrera den på ditt hittautkonto.

Checkpoint

Bild på checkpoint


Checkpointsläpp

Vissa checkpoints sitter ute från säsongens start och går att registrera på en gång, medan andra sätts ut till så kallade checkpointsläpp och öppnar för registrering vid en given tidpunkt lite senare under säsongen. Det framgår tydligt på papperskartan om utmarkerade checkpoints öppnar vid ett senare datum. Ibland släpps en helt ny papperskarta vid checkpointsläpp. På hemsidan och i appen dyker nya checkpoints upp först när de öppnat för registrering. Håll utkik efter våra planerade checkpointsläpp så missar du inga nya checkpoints! 
OM EN CHECKPOINT ÄR BORTA ELLER SKADAD

Meddela oss med ett mail, skelleftea@hittaut.nu

Våra partners