Nyheter

TACK FÖR SUCCÉN 2021

tack tack
Hej Ett stort och varmt tack till alla ni som Hittat ut i vår vidsträckta kommun denna sommar/höst. Det positiva mottagande vi känt bekräftas av de 575 som besvarat den enkät som skickats ut. T ex så har 98 % svarat att de kan rekommendera arrangemanget för andra!!

Här på hemsidan hittar du vinnare vid utlottning 20 oktober och lite statistik för hela kommunen.

4336 deltagare har hittat 150 502 Checkpoints, dvs i genomsnitt 35 Cp/pers. 38 personer har tagit alla 390 Cpoints, 320 pers har tagit fler än 100!

Bara 6 av 89 arrangemang i Sverige har fler deltagare. Av deltagarna är ca 350 från andra kommuner.

60 % av deltagarna är kvinnor. Flest deltagare finns i åldern 41-50 år. Åldersspannet är 1-88 år.

Friskvårdsutmaningen toppas av Boliden AB före Skellefteå Kraft

Mest besökta (1500 pers) Cpoint är pojken Gzim på sin bänk i Stadsparken. Mest besökt i resp ort se statistiken.


Skribent: Håkan Lundmark