Nyheter

Flytt av checkpoint nr 32

Flytt av nr 32 Flytt av nr 32
Tyvärr har checkpoint nr 32 hamnat på en tomtmark och därför flyttats.
För att tillgodose markägaren har vi flyttat checkpoints nr 32 söder om den tidigare placeringen digitalt.

Vi har därför spärrat av både norr och söder om tomtmarken, vilket innebär att det finns en stolpe nr 32 både söder och norr om den tidigare placeringen. Digitalt sitter nu nr 32 vid stig- och kraftledningskorset. Var vänlig respektera avspärrningar och passera inte vägen förbi huset. Se bild.