Checkpointbeskrivning

I mitten av varje ring på kartan finns en checkpoint. Den är markerad i terrängen med en aluminiumstolpe med rosa hittautdekal och en bokstavskod som du registrerar på ditt hittautkonto på hemsidan eller i appen. Ibland kan den vara svår att finna men till din hjälp har du en checkpointbeskrivning som anger vad du ska leta efter för föremål, tex stenen, gropen, branten, lyktstolpen, stakethörnet. Beskrivningen finns i en tabell på papperskartan. I appen och på hemsidan dyker beskrivningen upp när du klickar på en checkpoint i kartvyn.

I checkpointbeskrivningen framgår det även vilken svårighetsgrad respektive checkpoint har:

  • grön = mycket lätt 
  • blå = lätt
  • röd = medelsvår
  • svart = svår

Tillgänglighetsanpassade checkpoints går att nå på hjul och är märkta med en hjulsymbol i checkpointbeskrivningen. Dessa checkpoints är placerade längs asfalterade eller hårt packade grusvägar, för att vara tillgängliga för dem med barnvagn, rullstol, permobil, rullator, cykel eller rullskidor. 

I sista kolumnen i tabellen med checkpointbeskrivningar på papperskartan kan du skriva in bokstavskoden för att senare registrera den på ditt hittautkonto.

Checkpointsläpp

Vissa checkpoints sitter ute från säsongens start den 1 april och går att registrera på en gång, medan andra sätts ut till så kallade checkpointsläpp och öppnar för registrering vid en given tidpunkt lite senare under säsongen. Samtliga checkpoints under säsongen är redan utmärkta på papperskartan och det framgår tydligt på papperskartan vilka checkpoints som öppnar vid ett senare datum.

På hemsidan och i appen dyker nya checkpoints upp först när de öppnat för registrering.

Observera att på kartan Strängnäs Tosterön avslutas hittaut 2021 den 12 oktober. Övriga områden avslutas den 31 oktober.

Koordinater

Om du ägnar dig åt geocaching, kan du se koordinaterna för våra checkpoints här i GPX-fil:

Strängnäs Stadsskogen

Strängnäs Tosterön

Mariefred

Åkers Styckebruk

Här är koordinaterna i en PDF-fil:

Strängnäs Stadsskogen

Strängnäs Tosterön

Mariefred

Åkers Styckebruk

Våra partners