Checkpointbeskrivning

I mitten av varje ring på kartan finns en checkpoint. Den är vanligen markerad i verkligheten med en aluminiumstolpe med en rosa Hittaut-dekal på samt en bokstavskod. Det förekommer även att checkpointen markeras med en A4-sida - detta om checkpointen sitter t.ex. i ett skyltfönster. Bokstavskoden registrerar du på ditt hittautkonto på hemsidan eller i appen. 

I appen och på hemsidan dyker en beskrivning av checkpointens placering upp när du klickar på en checkpoint i kartvyn. Det kan t.ex. stå "Trädet", "Branten", "Stigförgreningen", "Fönstret", etc. Checkpointen kan ibland vara svår att se, ha tålamod!

I checkpointbeskrivningen framgår det även vilken svårighetsgrad respektive checkpoint har:

  • grön = mycket lätt 
  • blå = lätt
  • röd = medelsvår
  • svart = svår

Tillgänglighetsanpassade checkpoints: går att nå "på hjul" och är märkta med en hjulsymbol i checkpointbeskrivningen. Dessa checkpoints är placerade längs asfalterade eller hårt packade grusvägar, för att vara tillgängliga för dem med barnvagn, rullstol, permobil, rullator, cykel eller rullskidor. 

I sista kolumnen i tabellen med checkpointbeskrivningar på papperskartan kan du skriva in bokstavskoden för att senare registrera den på ditt hittautkonto.Checkpointsläpp

Inga checkpointsläpp kommer att ske under detta år. Det betyder att samtliga våra checkpoints finns tillgängliga hela perioden 1 april - 30 september.

Koordinater

För bl.a. geocaching-fantasterna kommer vi att lägga upp koordinaterna för alla checkpoints här.

Våra partners