Info om checkpoints

Teckenförklaring checkpoints

På hittautkartan är checkpointen markerade i form av violetta ringar. Stolpen sitter i mitten på ringen. 

I terrängen/staden är de markerade med en trästolpe, ungefär en halvmeter hög.

Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en bokstavskod. 

Läs beskrivningen av checkpointen som är tryckt på kartan noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen, så hittar du stolpen. Använder du appen så klickar du på ringen för att få fram beskrivningen.

Checkpointbeskrivningar som PDF

Checkpointbeskrivningar 2020 Strömstad (förutom för Hällekind).

OBS! PDF-filer öppnas bäst med Acrobat Reader, som kan laddas ner här, gratis.

Checkpointssläpp

De första 40 stolparna är på plats sedan den 21 april. Vi har tre ytterligare släpp av nya checkpoints:

  • 1 juni: ytterligare 25 st (Erlandseröd-Tjärndalen)
  • 1 juli: ytterligare 15 st (i terrängen runt vår klubbstuga Kasen)
  • 11 september: sista 10 på Hällekindshalvön söder om Strömstad (ändrat från Flöghult)

Alla stolpar står kvar tills säsongen är slut.

Våra partners