Här finns kartan

Här kan du hämta kartan gratis

 • Kulturmagasinet
 • Turistbyrån i Stadshuset
 • Raststugan på Ängen, Södra Berget
 • Turistinformationen, Birsta City
 • Kommunhuset receptionen

Kartan finns också i ett antal brevlådor på följande ställen:

 • Sidsjön, parkeringen ner mot sjön mittemot ICA
 • Sidsjön, parkeringen vid skidbacken
 • Ryggisspåret, parkeringen
 • Södra berget, parkeringen vid Ängen
 • LV5, elljusspåret
 • Norra berget, parkeringen vid Grankotten
 • Korsningen Baldersvägen - Gustav Adolfsvägen
 • Nacksta, elljusspåret vid värmeverket


Kolla även på Timrås hittaut-sida för att se var du kan hämta Timrås hittaut-karta.

Karta för utskrift

Här har du PDF-kartutsnitt som täcker in samtliga checkpoints. Kartorna innehåller även checkpointbeskrivningar.

(OBS - angiven skala på respektive karta gäller om du skriver ut i A4-format)

Skala 1 : 7 500 ( 1 cm på kartan är 75 m i verkligheten)

Skala 1 : 12 500 ( 1 cm på kartan är 125 m i verkligheten)

Skala 1 : 10 000  (1 cm på kartan är 100 m i verkligheten)

Skala 1 : 20 000  (1 cm på kartan är 200 m i verkligheten)

Skala 1 : 5 000  (1 cm på kartan är 50 m i verkligheten)

Våra partners