Checkpointbeskrivning

CP 2021 Trollhättan
Förklaring svårighet:

Grön = mycket lätt

Blå = Lätt

Röd = Medel

Svart = Svår


Framkomlighet på hjul = Barnvagn och rullstol så att man kan se checkpointen.


Här kan du hämta GPS koordinaterna till Checkpointen:

Trollhättan GPS 2021

Våra partners