Checkpointbeskrivning


Här kommer checkpointbeskrivningen anslås tillsammans med justeringar av checkpoint under säsongen 2021.

Checkpoint 2 har flyttats ytterligare en gång på grund av byggarbete (röd markering nedan). Se mer info i nyhet.

Checkpoint 2 flyttad på nytt

Checkpoint 23 har flyttats (se nedan)

Checkpoint 23 flyttad

Checkpoint 28-31 utgår. Se mer info i nyhet.

Checkpoint 28-31 utgår


Våra partners