Checkpointbeskrivning


Fullständig checkpointbeskrivning hittar du här.

På grund av flytten av O-ringen till 2021 i Uppsala kommer troligen norra Lunsen bli ett av tävlingsområdena. Därför anslås inte träningsbanorna för detta område, som det först var tänkt. Däremot hittar ni fyra banförslag med olika svårighetsgrad i Hammarskog:

Nedan presenteras löpande information om förändringar av årets checkpoints.

  • Checkpoint 26 är pausad fram till 1 september pga ett närliggande fågelbo. Ni som redan har registrerat denna kommer inte behöva göra det på nytt när checkpointen återaktiveras för registrering 1 september.
  • Checkpoint 60 (som var en del av försläppet) ligger på en samfällighet och vi har fått tillåtelse att ha den där. Eftersom flera deltagare trots vår tidigare vädjan om att inte stanna kvar på platsen, ändå valt att fika och leka vid lekplatsen har vi nu satt upp skyltar med koden vid norra och södra entrén till lekplatsen (se gröna ringar i kartklippet nedan). Det finns alltså ingen anledning att besöka checkpointen. Tack för visad förståelse!
  • Checkpoint 108 låg även den på en samfällighet men har flyttats. Detta har uppdaterats på kartan på hemsidan och i appen (läs mer här). På platsen finns skyltar med karta som visar den nya placeringen.
  • Checkpoint 801 har flyttats några hundra meter norrut (se kartklipp längre ned). Tänk på att karttecknet gult med svarta prickar betyder odlingsmark. Det innebär att marken kan vara sådd någon gång under året och det är då förbjudet att tillträda den. Åkern söder om checkpoint 801 är nu besådd, så vi uppmanar er därför att inte beträda denna. Det går dock bra att gå i kanten.

Checkpoint 60 - 2020 (ver 2)


Checkpoint 801

Våra partners