Fem grundmoment

⇦ Tillbaka

1. Förstå var på kartan du är och vart du ska
Första steget i orientering är att förstå var på kartan du är och vart du ska.

En orienteringsbana är uppbyggd av en start (violett triangel), ett antal kontroller (violetta ringar) och ett mål (violett dubbelring). Hitta var på kartan du är och till vilken kontroll du ska. Du springer banan i nummerordning

Vrid kartan så att den kontroll du ska till ligger uppåt på kartan. 

Titta också efter på kartan vid vilket föremål (sten, stigförgrening, hus) nästa kontroll ligger så att du vet vad du är på väg till. Ta hjälp av den s k "kontrollbeskrivningen" om sådan finns.

Tips! Ofta är det en fördel att vika kartan så att den blir mindre och därmed enklare att hålla i samt hålla reda på vart du är och vart du är på väg.. Tänk bara på att inte vika så att du döljer viktig information eller din tänkbara väg mot kontrollen.


Film om kartan


2. Passa kartan

Nästa steg är att passa kartan. En passad karta är grundförutsättningen för att orientera rätt. Tänk dig kartan som ett fotografi ovanifrån, dvs att någon i ett flygplan tagit ett foto ovanifrån, men där fotot är förenklat till en karta så att allting syns - hus, vägar, stigar, höjder, stenar etc.

passa_kartan.png

För att passa kartan, börja med att hålla den horisontellt (platt) framför dig. Tänk dig att kompass och karta ligger på ett bord. Ha fortfarande nästa kontroll uppåt på kartan. Vrid sedan både dig och kartan tills det att föremål som ligger till vänster om dig i verkligheten ligger till vänster på kartbilden, föremål till höger om dig ligger till höger i kartbilden osv.

Har du kompass, vrid dig och kartan tills det att kartans norr ligger åt samma håll som den röda delen på kompassnålen pekar.

Nu stämmer kartan överens med verkligheten, precis som en pusselbit som passar in i ett pussel.
Du har passat kartan.

Tips! Om du känner dig osäker med karta, börja med att lära dig känna av kartan och verkligheten så att du förstår hur de hänger ihop. Stå stilla och testa med hus, sjöar, vägar, stigar eller andra tydliga föremål runt omkring dig och se om du hittar dem på kartan. Det här gör att du får en bra känsla och trygghet - att du förstår hur du kopplar karta och verklighet. 

3. Välj och planera din väg, "ta rätt vägval"

När kartan är passad, du vet var du är och vilken nästa kontroll är, så behöver du planera vägen dit, dvs ta rätt vägval.

Det finns alltid lättare eller svårare vägval mellan kontrollerna. På enklare banor finns det oftast ett vägval längs tydliga föremål, s k "ledstänger", såsom vägar och stigar. Utnyttja dessa för att göra det enklare. Vid svårare sträckor i skogen är kompassen ett bra hjälpmedel för att hålla rätt kurs.

Välj det vägval som passar din förmåga bäst. Om sträckan till nästa kontroll är lång, dela upp den i delar och ta dig till tydliga punkter längs vägen.

Film att planera sin väg


4. Genomför din plan och kontrollera att du är på rätt väg

När du väl bestämt dig för ett vägval är nästa steg att genomföra detta.

Nu är det viktigt att tänka på att fortfarande låta kartan vara passad (fast) mot verkligheten runt omkring dig, på samma sätt som det där fotografiet taget ovanifrån, eller som den där pusselbiten som sitter fast i pusslet. Det betyder att du kan behöva vrida dig själv jämfört med kartan, men att kartan aldrig ska vridas jämfört med verkligheten.

Lyft blicken och ta fasta på någon tydlig punkt längre fram. Förflytta dig nu framåt. Eftersom kartan fortfarande är passad kommer föremål till vänster om dig i verkligheten fortsatt att ligga till vänster på kartan, föremål till höger om dig ligger till höger på kartan osv. 

Följ med på kartan när du förflyttar dig för att på så sätt kontrollera var du befinner dig. Igen, kom ihåg att hela tiden ha kartan passad.

För att få en känsla för hur långt du har förflyttat dig på kartan kan det vara bra att veta att för kartskalan 1:10 000, som är den vanligaste skalan i orientering, motsvarar 1 centimeter på kartan 100 meter i verkligheten.

Tips!  Använd TUMGREPPET.
Med den hand du håller kartan i, placera tummen där du befinner dig och håll kvar den där tills du tar upp kartan nästa gång. Då hittar du direkt på kartan var du befann dig senast du tittade på kartan. När du på nytt vet var du befinner dig, förflytta fram tummen till den nya positionen du befinner dig och håll kvar den där tills du tar upp kartan och tittar på den igen. Fortsätt så runt hela orienteringsbanan.
 

Film - att orientera sig fram


5. Hitta/ta kontrollen

Sista steget är att hitta, eller ta, kontrollen på lämpligaste sätt.

När du börjar närma dig kontrollen, titta efter på kartan om det finns något tydligt föremål i närheten av kontrollen som du kan ha nytta av för att göra kontrolltagningen enklare.

När du hittat och stämplat kontrollen, var stolt över dig själv!

Nu är det bara att göra om stegen ovan för varje kontroll - förstå var du är och vart du ska, passa kartan, planera din väg, genomför planen och kontrollera att du är på rätt väg - tills du har tagit alla kontroller på banan och kommit i mål. 

Lycka till! 

Tips! Om det inte går som planerat, tänk på vad du har passerat och försök förstå var du kan vara. Om du inte kommer på det, gå tillbaka till senast kända ställe och försök på nytt. I orientering är det vanligt att bli tvungen att gå tillbaka och göra om olika moment, till och med för de allra bästa. Övning ger färdighet