Kontrollen

⇦ Tillbaka

På kartan markeras kontrollen som en lila ring. Mitt i ringen sitter kontrollen som i terrängen markeras med den orangevita nylonskärmen.

kontroll skog

Det är alltid terrängföremålet som ligger i centrum på ringen som man letar efter. Vanliga kontrollpunkter är sten, brant, stigförgrening, hus eller grop. Vid föremålet som är kontrollen finns den orangevita skärmen för att visa att du är vid rätt föremål.


bana och karta

Ovan ses en orienteringsbana med start (triangel), kontroller (ringar) och mål (dubbelringen). Att ha en orienteringsbana som detta är den absolut vanligaste formen av orientering och man måste då ta kontrollerna i ordning. 


Stämpling

Att "stämpla vid kontrollen" innebär en registrering och ett bevis för att löparen varit vid kontrolen. Idag används elektronisk utrustning på alla tävlingar och det är vanligt även på träning. På tävling kan du alltid låna den utrustning som behövs, en elektronisk stämplingspinne.  


Sienhet

Sportident

Sportident är det elektroniska system som dominerar på svenska tävlingar. Bilden oven visar en löparbricka. Denna fästs på fingret. Vid kontrollpunkten i skogen finns en basenhet (bilden nedan) där man sticker in pinnen och får en registrering på att man passerat.

si pinne.png