Kartfrågor

Kartan är kärnan i orienteringsrörelsen och det verktyg som i mångt och mycket definierar vår idrott! På denna sida återfinns information om kartrelaterade frågor.
Karta Och Kompass 2

Kartframställning

Under Kartframställning återfinns information rörande processen för kartframställning, hur man planerar, ritar & förvaltar en karta, hur kartkontrollen är upplagd & fungerar samt mycket annat.

Kartutskrifter & tryck

Under Kartutskrifter & tryck återfinns information om färger, digitalutskrifter, offsettryck och metoder. Här finns också information om SOFTs certifiering av utskrivare och hur man blir det.

Kunskap & stöd

Sidan för Kunskap & stöd är en samlingssida för information som är kunskapsspridande. Här återfinns kartnyheterna, frågor och svar, stöddokument och filer och annat matnyttigt

Kontakter

Under Kontakter återfinns releventa kartrelaterade personer och aktörer presenterade samt med kontaktuppgifter.

KONTAKT KARTFRÅGOR

2022_Personalporträtt_Fredrikahnlén_Svenskaorienteringsförbundet

Arrangemangsutveckling (inkl. ansökningar, internationella värdetävlingar & kartfrågor)

Fredrik Ahnlén

0739080333