04.10.2023

Omtävling DM lång

Orientering
Tyvärr drabbades klasserna D14 och H14 av två arrangörsmissar som har lett till att tävlingskommittén i Västergötland har tagit beslutet att stryka DM-statusen för dessa klasser och i stället erbjuda en omtävling för att ge rättvisa förutsättningar för alla.
Det ena problemet berodde på att det fanns betande djur vid en kontroll mitt på banan som arrangörerna inte hade kännedom om. Några av de tidigt startande ungdomarna bedömde det som farligt att gå in i hagen och avbröt sitt tävlande när de upptäckte detta, medan andra inte märkte av djuren, eller bedömde situationen som ofarlig. Arrangörerna åtgärdade problemet så snart de fick reda på det, så det blev inte så många som drabbades. Dock påverkade det sannolikt resultaten i tävlingen.

Till detta kom även att kontrollen vid startpunkten för start 2 inte var utsatt när de första startade. Detta gjorde att några gjorde misstag på ett par minuter innan de insåg att de hade hamnat på en parallell stig, till den de trodde sig springa på.

Arrangörerna tog beslutet under tävlingens gång att stryka klasserna D14 och H14 på grund av dessa två incidenter.

Efter att detta hade meddelats kom sedan en protest mot att klasserna hade strukits, med motiveringen att problemen inte varit så stora och att det bara hade drabbat bara ett fåtal av de tävlande.

Ärendet övergick då till tävlingsjuryn som efter en stunds övervägande biföll protesten och därmed åter gav tävlingen DM-status i dessa klasser.

En motprotest lämnades in senare samma dag till tävlingskommittén mot att tävlingen åter fått DM-status. Motiveringen var att de som startat bland de första inte hade haft samma förutsättningar som övriga.

Tävlingskommitténs beslut på överklagan av Juryns beslut gällande godkännande/eller inte av HD14 klasserna på Lång-DM 2023 Västergötland är följande: 

TK beslutar att bifalla överklagan från OK Skogshjortarna. Det vill säga att HD 14 klasserna DM status ogiltigförklaras och förordar att tävlingarna skall köras om på lämplig Lång-tävling under hösten. 

Motivet till beslutet är att det sportsliga resultatet allvarligt störts (TR 4.19.1) samt startpunktskontrollen ej varit utsatt (TR 5.6.5).

TK bedömer också att fler än ringa(fåtal) kan ha berörts av ovan störningar.

Tävlingskommittén Västergötland

Omlöpningen blir på IFK Göteborgs tävling, Delsjölången söndag 22 oktober. Anmälan görs som vanligt på Eventor. Tänk på att välja rätt klass. Klasserna kommer heta D14 DM Lång Västergötland, respektive H14 DM Lång Västergötland. Även löpare som inte deltog på DM lång är välkomna att vara med på omlöpningen.

När det gäller Västgötatoppen ligger beslutet att inte räkna den sista deltävlingen i D14 och H14 kvar. Det gäller såväl den individuella tävlingen som klubbtävlingen.

RELATERADE NYHETER

DM sprint 2023 arena
Var med och påverka orienteringen i Västergötland
Avslutning 2023 Bild2
Västgötatruppens avslutningshelg
Banläggning
Banläggningskurs i Skövde
Fler nyheter