Kul att du testar nya orientering.se! Hittar du något som ser konstigt ut, rapportera det här!
19.12.2022

REKRYTERA - storsatsning i vår

Orientering
Under våren görs en gemensam storsatsning för fler rekryteringsinsatser i Västergötland. Alla föreningar som har ambitionen att göra någon form av rekryteringsinsats kan med fördel medverka.
Pandemin har påverkat distriktets föreningar olika och så också deras verksamhet. Från förbundets sida önskas med REKRYTERA satsningen bidra och stödja till att så många föreningar som möjligt genomför en insats i egen regi under våren.

REKRYTERA är ett nytt material där föreningen stegvis och med god framförhållning planerar sina insatser och där slutmålet är genomförandet av en rekryteringsinsats, vilket företrädelsevis sannolikt kommer röra sig om en nybörjarkurs.

Oavsett hur er förening brukar driva nybörjarkurser, eller hur era planer ser ut för 2023 är det önskvärt att en registrering till REKRYTERA-satsningen görs. Det går sedan att välja efter eget behov hur mycket av materialet man vill nyttja och vilka av träffarna som erbjuds som man vill delta på. Poängen är att vi ska vara många föreningar som rekryterar brett i hela distriktet, vilket nog kan vara angeläget för de flesta orienteringsengagerade.

Läs mer om REKRYTERA-satsningen och anmäl er förenings medverkan senast den 5 februari. För de som vill vara med på de webbträffar som erbjuds är den första planerad till den 8 februari.

Till REKRYTERA satsningen

RELATERADE NYHETER

Ny Distriktsindelning
Förslag till ny distriktsindelning presenteras vid årsmötet
Kontroll På Fjäll
Annonsering pausas
Sara H 1
Träna sprint med landslaget i Huskvarna/Jönköping
Fler nyheter