Svensk Orientering logotyp
02.07.2021

4,3 miljoner i kompensation och 3,7 miljoner för återstart till svensk orientering

Orientering
Riksidrottsförbundet har beslutat om fördelning av 572 miljoner kronor för att kompensera för coronaeffekter under januari – april.

Riksidrottsförbundet har i uppdrag att fördela det kompensationsstöd som regeringen har beslutat om till idrottsrörelsen för 2021. Riksidrottsförbundets styrelse har nu fattat beslut om fördelningen för perioden januari till och med april 2021:

  • 2349 idrottsföreningar tilldelas 513 miljoner kronor.
  • 35 specialidrottsidrottsförbund inklusive deras distrikt tilldelas 59 miljoner kronor. 

Totalt utbetalas 572 miljoner kronor i kompensationsstöd vid denna ansökningsperiod. Stödet ska kompensera uteblivna intäkter och kostnader på grund av corona.

För orienteringens del betyder det att 64 föreningar får dela på 1,5 mkr. HÄR finns detaljerad information om stödet till föreningar.

Svenska Orienteringsförbundet tilldelas 663 tkr och distriktsförbunden får dela på 683 tkr.

Till Tiomila, Swedish League och SM blev stödet 1,4 mkr, varav Tiomila får 1,1, mkr.

HÄR finns information om stöd till de olika specialidrottsförbunden.

- Det här stödet är viktigt för oss alla – föreningar, distrikt och SOFT – det kommer att täcka delar av vårt underskott för 2021, vilket är jättebra! Nu vill vi se framåt, det är verkligen tacksamt att smittspridningen avtar och att restriktionerna lättar så att tävlingsverksamheten kan komma igång igen. Det är tydligt att det är många som längtat efter att få tävla konstaterar förbundschef Susanne Söderholm.

Riksidrottsstyrelsen har dessutom beslutat att fördela drygt 220 miljoner kronor mellan samtliga specialidrottsförbund för att bidra till idrottsrörelsens första steg till återstart under 2021. Stödets storlek varierar mellan förbund beroende på förbundens storlek och att de har påverkats i olika grad av restriktionerna under coronapandemin.

Svenska Orienteringsförbundet tilldelas 3,7 mkr i återstartsstöd. HÄR finns mer information om återstartsstödet och fördelning till de olika specialidrottsförbunden.

- Jag tror att återstartsstödet kommer att vara ännu viktigare, vi har pratat mycket om hur vi får tillbaka alla efter pandemin – framförallt alla ungdomar. Nu blev det två år utan O-Ringen, utan Riksläger och mycket annat som är viktigt för det sociala, för sammanhållning i föreningarna och mellan föreningar. Syftet med det här stödet är att vi ska ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Dessa 3,7 miljoner kronor är villkorade utifrån en återstartsplan som vi ska presentera för RF. Vi håller som bäst på att se över vilka insatser vi ska göra och vad det är vi ska åstadkomma för att få tillbaka verksamheten till den nivå vi befann oss i innan pandemin summerar Susanne Söderholm.

RELATERADE NYHETER

eTAPP ETT ORINGEN 2024
Tove Alexandersson och Emil Svensk vinnare av etapp 1 på O-Ringen Smålandskusten
Ps4cduolmbi
O-Ringens invigning & Bagheerastafetten
Grövelsjön
Unikt Ultralång-SM i vildmark väntar i augusti
Fler nyheter