Svensk Orientering logotyp
17.11.2020

Digital ordförandekonferens med berikande diskussioner

Orientering
I helgen genomfördes svensk orienterings ordförandekonferens, en träff som i år blev digital med anledning av coronapandemin. "Även om vi helst vill ses som vanligt blev det ett mycket givande möte", säger SOFT:s ordförande Maria Krafft Helgesson.

På grund av coronapandemin blev vårens förbundsmöte en nedkortad digital historia där endast verksamhetskritiska punkter avhandlades. Tanken då var att fortsätta under hösten, i samband med ordförandekonferensen.

Men är det något vi lärt oss under 2020 så är det att planer ofta måste ändras. Då smittspridningen återigen tagit fart har den resterande delen av förbundsmötet återigen skjutits på framtiden och tanken är nu att samlas till våren.

I helgen genomfördes dock två möten digitalt; dels ett SOFT-styrelsemöte, dels en ordförandekonferens med deltagare från samtliga distrikt.

- Under året har vi kontinuerligt haft digitala avstämningar med distrikten, vilket har varit viktigt för vår dialog och det är något vi avser att fortsätta med framöver. Men det var fint att nu också få till en längre träff där vi kunde dela information och erfarenheter och verkligen fick tid att också diskutera, säger Krafft Helgesson.

Här nedan följer en summering av vad som avhandlades under ordförandekonferensen:

 

OMVÄRLDSBEVAKNING. Förbundsordförande Maria Krafft Helgesson inledde konferensen med att summera vad som sker i omvärlden just nu med anledning av situationen med covid-19. Det har under året varit många möten och sammankomster med olika parter i samhället.

- Det har varit tufft och oerhört frustrerande att inte få igenom den avskiljning som vi önskar med utomhusidrotter som vi anser ändå kan bedrivas under smittsäkra former, men vi ger inte upp utan fortsätter arbeta hårt med frågan, konstaterar Krafft Helgesson, som på mötet lyfte att vi också ska ta vara på de positiva konsekvenser som situationen har skapat med bland annat bättre samarbeten med olika parter.

Krafft Helgesson framhöll flera glädjeämnen; svensk orienterings medlemsantal har ökat under året, vi har upplevt en succé med hittaut och har även fått fantastisk synligheten för svensk orientering genom SM-sändningarna i SVT. Under 2020 har dessutom flera nya arbetsgrupper formerats utifrån de övergripande mål som på vårens förbundsmöte fastslogs att vi ska arbeta med framåt.

Förbundsordföranden lyfte även punkter som är aktuella och övergripande inom idrotten just nu och hur styrelsen avser att arbeta vidare med dessa frågor inom SOFT. Bland görs annat en översyn av uppdraget och arbetssättet för RF/SISU/SF, de ekonomiska stödformerna ses över och diskussioner förs om hur parasporten ska verka inom idrottsrörelsen. SOFT följer detta med spänning och vi funderar på hur vi själva kan arbeta inom vår organisation för att vara ett modernt och attraktivt förbund.

 

O-RINGEN. O-Ringens ordförande Linda Take informerade om det gångna halvåret, redogjorde för nuläget och planen framåt. I nuläget väntar vi på besked om det ekonomiska stödet från RF, vilket är avgörande för hur vi går vidare. O-Ringen har givetvis haft ett tufft år, men ser också framåt med tillförsikt. 

 

HÅLLBARHET. Anette Önerud, styrelseledamot, presenterade dels SOFT:s arbete med hållbarhet (bland annat Skogsbruksstandarderna FSC och PEFC, skogsutredningen, jakttidsutredningen, översyn av allmänna råd 1996:4),  dels arbetet inom Riksidrottsförbundet med det nya ramverket för hållbarhet. (Ett ramverk för hållbar utveckling inom svensk idrottsrörelse samt Behovsanalys och förslag till handlingsplan för implementering.)

 

IDROTTEN OCH CORONA. Här höll Maria Krafft Helgesson i en gemensam inledning och därefter blev det gruppdiskussioner utifrån tre frågeställningar: "Vilket scenario är mest troligt framåt?"; "Vilka konsekvenser får det för svensk orientering?"; "Vilka åtgärder bör vi ta utifrån konsekvenserna, både på nationell nivå och distriktsnivå?"

Efter gruppdiskussioner var det återsamling och gemensam diskussion.

- Det framkom många bra och kreativa idéer som vi nu ska ta vara på. Det upplevdes positivt att få sitta i mindre grupperingar och även diskutera hur distrikten kan hjälpa varandra i det ansträngda läge som vi befinner oss i. Det uttrycktes stor oro för ungdomars framtid inom orienteringen där det sociala samspelet är viktigt för att de ska fortsätta idrotta, om vi inte får fortsätta att ses som vi brukar, sammanfattar Krafft Helgesson.

 

SOFT och IOF. Information från Maria Krafft Helgesson som bland annat presenterade att Linda Take nyligen valts in i Internationella Orienteringsförbundets Council. Vidare presenterades vilka andra svenskar som arbetar inom IOF.

 

EKONOMI. Förbundsordförande Krafft Helgesson presenterade den ekonomiska prognosen för 2020 samt budget för 2021. Enligt prognosen kommer Svenska Orienteringsförbundet under 2020 att landa på  ett underskott på cirka 1 miljon kronor. Den pågående coronapandemin har givetvis fått stor påverkan på förbundets ekonomi.

- Kansliet har arbetat hårt med att hålla nere kostnaderna och använt de möjligheter vi har till stöd från regeringen på olika sätt. Vi har tappat stora intäkter framför allt på arrangemangsavgiften men med tanke på den tuffa situationen vi har befunnit oss i får jag ändå säga att vi har klarat situationen bra tack vare ett bra operativt arbete, säger Krafft Helgesson.

 

Sammantaget blev det en lyckad lördag med en konstruktiv dialog där alla distrikt kom till tals.

- Det går aldrig att ersätta det fysiska mötet, men givet den rådande situationen tycker jag att vi verkligen lyckades få till ett givande möte med en god dialog. Jag hoppas och tror att distriktens representanter upplevde samma sak. Sedan hoppas jag innerligt att vi går ett ljust 2021 till mötes och att vi till våren kan samlas igen, säger Maria Krafft Helgesson.

 

HÄR hittas länkar till presentationer under ordförandekonferensen.

RELATERADE NYHETER

240714 Vmsprintstafett Tovealexandersson Tildaandersson
Svenskt antiklimax på VM-sprintstafetten
Sverige ställer upp med följande kvartett på söndagens stafett på Sprint-VM i Edinburgh: Hanna Lundberg, Emil Svensk, Martin Regborn och Tove Alexandersson.
Sverige ställer sylvasst stafettlag på benen
. Tove Alexandersson spurtar mot sitt 20:e VM-guld i orientering.
20:e VM-guldet för Tove Alexandersson
Fler nyheter