Svensk Orientering logotyp
12.01.2022

Nya rekommenderade segrartider för SkidO från 1 oktober 2022

Skidorientering
Nu är de nya rekommendationerna för segrartider klara och separata anvisningar är uppdaterade. Rekommendationerna gäller från och med 1 oktober 2022 med en övergångsperiod fram till och med 30 september 2023.

På styrelsemötet i mars 2021 beslutade förbundsstyrelsen att lika beräknade segrartider skulle införas i åldersklasserna D/H35 och uppåt. Efter det tog kansliet fram konkreta förslag för de tre grenarna OL, MTBO och SkidO. Förslagen presenterades i en nyhet under Förbundsnytt och skickades ut på remiss till ordföranden och tävlingsansvariga i distrikten. Förslaget för SkidO har diskuterats och reviderats i samråd med SkidO-gruppen. På styrelsemötet 29 november 2021 tog förbundsstyrelsen beslut om att de nya rekommendationerna ska börja gälla från och med 1 oktober 2022. Huvudsyftet är att säkerställa likvärdighet mellan män och kvinnor i motsvarande åldersklasser med hjälp av lika beräknade segrartider.

Övergångsperiod till och med 30 september 2023
De nya rekommendationerna träder i kraft den 1 oktober 2022. I de fall dessa förändringar inte är praktiskt möjliga att följa får föregående version av anvisningarna tillämpas under en övergångsperiod fram till den 30 september 2023.   

Digitalt informationsmöte 17 januari kl. 20.00

Måndagen den 17 januari klockan 20.00 bjuder SOFT in till en digital infoträff där vi går igenom rekommendationerna och ger möjlighet att ställa frågor.

Träffen vänder sig i första hand till dig som är banläggare, tävlingsansvarig eller tävlingsledare, men andra intresserade är välkomna att lyssna.

·         Anmäl dig till träffen här 

Träffen hålls i verktyget Microsoft Teams. Länk till själva träffen skickas ut till alla anmälda senast under fredagen den 14 januari.

Anvisningar och stöddokument

Anvisningarna kommer att uppdateras i samband med nästa revidering. Tills vidare är ett separat stöddokument publicerat här:

Skidorientering

Kommentarer till anvisningarna

Utgångspunkten för alla tre grenar är att tävlingar ska erbjuda attraktiva banor för alla och att kvinnor och män i motsvarande ålder ska ha lika långa tävlingstider. Rekommendationerna är satta utifrån statistik över genomsnittliga segrartider. Banläggningen ska utgå från rekommenderade segrartider och terrängen och segrartiderna ska styra banlängderna. I kommunikation riktad mot deltagare bör banlängder fortfarande anges. Det är viktigt att bibehålla distansernas särart och det ska finnas en tydlig skillnad i banlängd mellan de olika distanserna.

SkidO har idag rekommenderade segrartider för samtliga åldersklasser och distanser. För att övergångarna mellan olika åldersklasser ska bli rimliga beslutades det under processens gång, i samråd med SkidO-gruppen, att utvidga rekommendationerna till att även omfatta ungdoms-, junior- och seniorklasser.

Sprint och medeldistans har redan likvärdiga segrartider idag. Här har endast smärre justeringar gjorts.

Långdistans justeras för att skapa likvärdiga segrartider mellan dam- och herrklasser. Generellt förlängs rekommenderade tider för både damer och herrar med 5–25 minuter.

Ultralång behåller nuvarande rekommendation om en segrartid om ca 150 procent jämfört med långdistans.

RELATERADE NYHETER

Jonatan Ståhl med silver och Ella Turesson med guld på U23-VM.
Landslagstrupper skidorientering 2024-2025
Jonatan Ståhl har varit med och tagit fram den första vetenskapliga artikeln om skidorientering.
Första vetenskapliga artikeln om skidorientering publicerad
Linda Lindkvist tar guld i masstarten på SM-Veckan i Boden
Linda Lindkvist tog suveränt SM-guld i masstart
Fler nyheter