Svensk Orientering logotyp
08.01.2021

Storsatsning på inkludering, jämställdhet och paraidrott – vill du vara med på resan?

Orientering
Svensk orientering ska vara världens bästa idrott. För alla. Hela livet. Nu gör vi en storsatsning för att förverkliga vår vision. Härmed utannonseras tre heltidstjänster.

Svensk orientering ska vara världens bästa idrott. För alla. Hela livet. Nu gör vi en storsatsning för att förverkliga vår vision. Jämställdhet ska råda i alla delar av vår verksamhet; vår idrott ska skapa hälsa, glädje och gemenskap även i socioekonomiskt utsatta områden och orientering ska också vara en idrott för personer med funktionsvariation. Vill du hjälpa oss att förverkliga dessa mål?

Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) kommer inom kort att anställa tre personer. Vi söker en person som fokuserar på jämställdhet och inkludering i allmänhet, en projektledare för specifika inkluderingsprojekt samt en projektledare som fokuserar på orientering som paraidrott.

Det handlar om tre heltidsanställningarn i ett år och vi har goda förhoppningar om att kunna erbjuda förlängning. Trion kommer att ingå i vår idrottsenhet där ett tiotal medarbetare bland annat jobbar med föreningsutveckling, utbildning, tävling, barn- och ungdomsfrågor och bredd och motion.

Denna satsning är möjlig att göra tack vare öronmärkta pengar. Det handlar dels om projektstöd som SOFT sökt och fått, dels om de så kallade ändamålsbestämda medel som SOFT tilldelas från RF/regeringen.

De tre tjänsterna utlyses samtidigt och vi kan tänka oss att göra anpassningar gällande omfattning och innehåll beroende på de sökande och deras önskemål.

Här lite mer information om de olika tjänsterna:

Projektledare jämställdhet och inkludering

Svensk orientering strävar mot att möjligheterna att utöva och leda idrott ska vara lika för alla oavsett kön. Jämställdhet ska genomsyra hela vår verksamhet och ett konkret jämställdhetsmål är att inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent i beslutande organ.

Ditt jobb är att driva vår satsning inom jämställdhet för att vi ska nå våra mål. Här handlar det till en början om att kartlägga var vi står i dag, att identifiera ett önskat läge samt att upprätta en handlingsplan för att vi ska nå önskat läge. Hela kansliet kommer att vara involverat men det är du som ansvarar för att handlingsplanen blir verklighet. Ett initialt fokusområde kommer att vara arrangemang – hur gör vi så att de blir mer jämställda? Ett område som vi har definierat är de ledande rollerna, såsom tävlingsledare, banläggare och kartritare – där är kvinnor i tydlig minoritet vilket vi vill förändra.

Gällande inkludering är vår tanke att du har en stödjande och arbetsledande roll gentemot projektledarna för paraidrott och inkluderingsprojekt. Du arbetar också mer övergripande som stöd till övriga avdelningar på kansliet, allt med syfte att svensk orientering ska bli en mer inkluderande idrott och att inkludering ska genomsyra alla delar av vår verksamhet.

Projektledare inkludering

Huvuddelen i tjänsten är att driva två projekt inom området inkludering där syftet är att orientering ska skapa hälsa, glädje och gemenskap i socioekonomiskt utsatta områden. Det finns redan två färdiga projektplaner för dig att hugga tag i så snart du är på plats. I din projektledarroll kommer du att inspirera och stötta de lokala orienteringsföreningarna att skapa orienteringsaktivitet och öka kunskapen om orientering utifrån de behov och förutsättningar som finns. Samverkan med andra lokala aktörer kan vara en framgångsfaktor. Målet är att fler ska kunna uppleva orientering i olika former.

Projektledare paraidrott

Ditt jobb är att driva vår satsning inom paraidrott. Här handlar det till en början att få fram ett nuläge, ett önskat läge samt en handlingsplan för att nå önskat läge. Hela idrottsenheten kommer vara involverad, men det är du som ser till att handlingsplanen blir verklighet. Vi har i dag vissa verksamheter som når paraidrottare såsom precisionsorientering och hittaut och det finns även några föreningar som har orienteringsaktivitet för personer med funktionsvariation. I din roll tänker vi att du dels kommer att utveckla befintlig verksamhet, dels också aktivt kommer att jobba med orienteringsföreningar för att skapa nya aktiviteter som är attraktiva och anpassade för personer med funktionsvariation. Utbildningsinsatser och samarbete med andra aktörer inom området, såsom Parasportförbundet, ser vi också som centrala delar i din tjänst.

Vem letar vi efter?

Du som söker någon av de tre utannonserade tjänsterna måste trivas med att jobba med människor, du är nyfiken och intresserad av att förstå och tillgodose människors olika behov. Du gillar att samarbeta med andra och skapa nya kontakter men är också bekväm att ta ägarskap och självständigt leda arbetet framåt. Du är flexibel och har lätt att anpassa dig efter situationen. Du ska vara beredd på att arbeta några kvällar och helger. Du kommer att möta och ha kontakt med föreningar och ledare.

Orienteringserfarenhet är meriterande liksom erfarenhet inom de specifika områdena paraidrott, inkludering och jämställdhet. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att driva projekt.

Arbetsplats och omfattning
Svenska Orienteringsförbundet har sina lokaler i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Din arbetsplats kan vara någon annanstans, men du kommer med jämna mellanrum att vara på plats på kansliet.
Projektanställning ett år till och med 31 december 2021, med möjlighet till förlängning.
Utgångspunkten är heltid på samtliga tjänster, men annan omfattning kan diskuteras beroende på sökandes profil och önskemål.

Tillträde snarast

Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är den 17 januari 2021. Ansökan med personligt brev och cv skickas till: susanne.soderholm@orientering.se

För ytterligare information
Susanne Söderholm, förbundschef, 010-476 53 76, susanne.soderholm@orientering.se
Tomas Stenström, idrottschef, 076-315 11 04, tomas.stenstrom@orientering.se
Lars Greilert, facklig kontakt Unionen, 010-476 53 66, lars.greilert@orientering.se

RELATERADE NYHETER

eTAPP ETT ORINGEN 2024
Tove Alexandersson och Emil Svensk vinnare av etapp 1 på O-Ringen Smålandskusten
Ps4cduolmbi
O-Ringens invigning & Bagheerastafetten
Grövelsjön
Unikt Ultralång-SM i vildmark väntar i augusti
Fler nyheter