Gul nivå

Gul bana kan förläggas till något svårare terräng, men framkomligheten ska fortfarande vara god.

Terrängen bör bestå av ett sammanhängande system av vägar, stigar, staket, vattendrag, öppen mark eller liknande.

Kontrollpunkterna kan utgöras av svårare terrängföremål, till exempel högst uppe på en mycket tydlig höjd, men måste alltid föregås av en tydlig utgångspunkt.

En säker uppfångare ska finnas bakom kontrollen.

Exempel på svårighetsnivåer inom kartläsning förkortas med "K" och exempel på svårighetsnivåer inom olika vägval förkortas med "V".

 

K 7. Gena mot säker uppfångare.


K 8. Lätt grovorientering mot säker uppfångare.
K 9. Lätt kurvbildsorientering.K 10. Kort finorientering mot tydlig planbildskontroll med säker uppfångare.V 2. Bedömning av längd och löpbarhet