Violett nivå

All typ av terräng kan förekomma. Mycket fysiskt krävande terräng bör undvikas.

Alla typer av kontrollpunkter kan användas.

Jämfört med orange och röd bana ställer violett bana ökade krav på förmågan:

  • Att sträckplanera, att väga snabbhet mot säkerhet.
  • Att ta kontroller utan tydliga uppfångare bakom. Inläsningsmöjlighet ska dock finnas inom rimligt avstånd.
  • Att använda rätt teknik vid kontrolltagningen.

Exempel på svårighetsnivåer inom kartläsning förkortas med "K" och exempel på svårighetsnivåer inom olika vägval förkortas med "V".K 14. Kontrolltagning utan tydlig uppfångare.
K 15. Kontrolltagning i detaljfattig terräng.