Vit nivå

Terrängvalet ska vara samma som för grön bana, det vill säga tydliga och sammanhängande planbildsdetaljer, vägar, stora stigar, öppen mark, byggnader och så vidare.

Kontrollerna på en vit bana ska endast markera avslutningen på en sträcka och övergången till en ny. Därför ska kontrollföremålen vara lättidentifierade och tydliga.

Utöver kontrollpunkterna på grön bana kan exempelvis stenar, branter, staket och så vidare förekomma.

Exempel på svårighetsnivåer inom kartläsning förkortas med "K" och exempel på svårighetsnivåer inom olika vägval förkortas med "V".

 

K 4. Kontroll vid sidan av ledstången.

 

K 5. Svårare ledstångsorientering.

 

K 6. Gena över öppet område mot säker uppfångare.V 1. Enbart längdbedömning. Löpvägarna består av tydliga och lättframkomliga ledstänger av samma typ och med samma längd och framkomlighet.