Dokumentation

Nedan finns den samlade dokumentationen från de klubbkvällar som genomfördes i november 2022. (Inbjudan och information)

Notera att den här sidan och därmed även de flesta av länkarna upphör per den 31/12-2022. Eftersöks något av innehållet därefter hänvisas till Västergötlands OFs nya hemsida.

Presentationen
Den powerpointpresentation som nyttjades vid samtliga fem tillfällen i pdf-format. Om någon önskar den i presentationsformat kontaktas kansliet för överföring. 

Öppna klasser
En vädjan till samtliga föreningar om att både fysisk och digitalt hjälpas åt att sprida informationen om öppna klasser till samtliga medlemmar poängterades på träffarna och nedan finns material att sprida.
Öppna klasser för utskrift
Öppna klasser för webb

Färgstegen - Hitta rätt i Individuella utvecklingsplanen
Ett utvecklat sätt att se och lära sig om färgskalan. Bra att kika på tillsammans i ungdomsledargänget för att skapa en gemensam bild över vilka förmågor som tränas på de olika nivåerna.
Länk till planscherna kommer inom kort, tillsvidare se utvecklingsplanen.
Planscher till föreningen 

Lyft för verksamhet
Övergripande information om inriktningarna för de olika lyften som Västergötlands OF arbetar med och erbjuder föreningarna.
Föreningslyftet
Ledarlyftet
Rekryteringslyftet
För Ledarlyftets innehåll på Utbildningshelgen hänvisas till information om Utbildningshelgen, länk nedan.
För den stora gemensamma satsningen inom ramen för rekryteringslyftet som ska sjösättas undervåren, REKRYTERA, följer mer info nedan och inom kort en "lansering" på Västergötlands OFs hemsida. Håll utkik!
För de föreningar som vill ha stöd kring ett "föreningslyft" kontaktas kansliet eller föreningens RF-SISU konsulent för planering och bokning.

REKRYTERA
Ja, det är vad det heter, en rejäl satsning på att rekrytera fler orienterare och att göra det tillsammans förbund och föreningar. Västergötlands OF har tagit fram ett stödjande material för planera, förbereda, marknadsföra och genomföra nyrekrytering och till detta finns de sedan tidigare lanserade Orienteringskurserna för barn och unga. 
Önskvärt är om alla föreningar som vill genomföra någon typ av rekrytering/nybörjarkurs under våren 2023 också vill medverka till denna gemensamma satsning.

Orientering och tävling
Nedanstående länkar utgör material för att beskriva orientering och en orienteringstävling.
Orienteringstävlingen
Folder om orientering för nybörjare

Utbildning
Introduktionsutbildning för orienteringstränare är en endagars utbildning och utgör en mycket god grund för alla ledare inom föreningens ungdomsverksamhet. Ska man bara gå en utbildning är det den här som rekommenderas. Nästa tillfälle i Västergötland planeras till den 25 mars.
Utbildningshelgen, hålls den 4-5 februari i Vara och här erbjuds en lång rad utbildningar, både orienteringsspecifika och idrottsospecifika. Kolla in programmet via länken och anmälan ska sedan vara inne senast 22 jan.