GOFs minibuss

Göteborgs OFs minibuss kan bokas av föreningar i Göteborg för att användas till aktiviteter med orienteringsanknytning.

All bokning av minibussen sker genom e-mail till kansligof@gmail.com. Mailet ska innehålla: ansvarig persons namn, telefonnummer, e-postadress och syfte till bokningen.

Aktuella bokningar visas här.

Hyresvillkor