08.07.2024

Nya tävlingsregler träder i kraft

Orientering
En hel del tävlingsrelaterad beslut tog på förbundsmötet i mars. Nu finns ett nytt regelverk och lite information om när de olika besluten gäller.

Kartan i startögonblicket för D/H16 

Från och med 1 juli ska tävlande i klasserna D16 respektive H16 få kartan i startögonblicket vid skogsdistanser med individuell start, på samma sätt som de tidigare har fått vid individuell sprintdistans. Tävlande i klasserna D/H10-14 ska fortsatt få kartan 1 minut före startsignalen. 

Öppna klasser får nya namn i uppdaterat stöddokument 

Ett annat beslut som togs vid förbundsmötet, som inte påverkar regelverket men stöddokumentet om klassindelning, rör namnen för de öppna klasserna. Dessa ska från och med den 1 juli benämnas med en färg för svårighetsnivå och en ungefärlig banlängd, till exempel Blå 3,0. Inskolningsklassen, som hör till kategorin öppna klasser, berörs inte av beslutet utan heter fortsatt Inskolning. 

Då beslutet även rör öppna klasser vid sprintorientering ses nu möjligheten över att komplettera dokumentet med färger för de öppna klasserna vid sprintorientering, med tillhörande definitioner av svårighetsnivå för dessa färger. Motsvarande översyn görs för åldersklasserna i sprintorientering. 

Rekommenderade banlängder för D/H35 och äldre 

En uppdatering som träder i kraft den 1 januari 2025 är en redovisning av rekommenderade banlängder i stället för beräknade segrartider för klasserna D/H35 och äldre. Den 19 juni kommer förbundsstyrelsen att besluta om ett förslag om rekommenderade banlängder som därefter ska remitteras till samtliga distrikt innan slutgiltigt beslut tas. 

Mätning av banlängd vid sprintorientering 

Ett annan uppdatering som träder i kraft den 1 januari 2025 är att mätning av banlängden för sprintorientering ska göras efter kortaste väg den tävlande kan ta sig från start till mål, vilket inbegriper att hänsyn tas till hus, avspärrningar och andra områden förbjudna att passera. 

När gäller de nya reglerna? 

En hel del av reglerna gäller från 1 juli med en övergångsperiod året ut. 

Använd gärna de nya reglerna men var extra tydlig i inbjudan och PM med vad som gäller för tävlingen. 

Läs mer på SOFT hemsida:
https://www.orientering.se/forening/foreningsnytt/uppdateringar-i-regelverk-och-stoddokument-1-juli/ 

En ny version av tävlingsreglerna kommer finnas tillgänglig på SOFT hemsida under "Arrangör" - "Regelverk" inom kort.

RELATERADE NYHETER

1000015146
Sommarläger i Skåne
20240521 103906
Isak Gustafsson Praktik
IMG 0463
Orientera på Österlen
Fler nyheter