Svensk Orientering logotyp
14.06.2024

Uppdateringar i regelverk och stöddokument 1 juli

Orientering
Den 1 juli 2024 träder en ny version av regelverket för OL i kraft. Denna innehåller uppdateringar efter beslut tagna på förbundsmötet i mars tidigare i år. Även stöddokumentet om klassindelning kommer att uppdateras med nya namn på de öppna klasserna.
Tre regeluppdateringarPå förbundsmötet i mars 2024 togs beslut om tre uppdateringar i regelverket. En ny version av regelverket som innehåller dessa uppdateringar träder i kraft den 1 juli 2024.

Kombinationslag vid SM

Det blir tillåtet för kombinationslag att delta i SM-stafetterna i sprint- och skogsdistans, men då inte att tävla om mästerskapet.

Sedan tidigare gäller att det är tillåtet för kombinationslag att delta vid DM och regionsmästerskap (men inte att tävla om mästerskapet), på samma sätt som det varit tillåtet för föreningar från andra distrikt och regioner att delta vid dessa tävlingar. Jämför också individuella tävlingar där DM och regionsmästerskap är öppna för andra distrikts löpare att delta i.

Kartan i startögonblicket för D/H16

Från och med 1 juli ska tävlande i klasserna D16 respektive H16 få kartan i startögonblicket vid skogsdistanser med individuell start, på samma sätt som de tidigare har fått vid individuell sprintdistans. Tävlande i klasserna D/H10-14 ska fortsatt få kartan 1 minut före startsignalen.

Avgiftssättning vid 25mannastafetten i samråd med SOFT och OF

Anmälningsavgiften för 25mannastafetten ska arrangören besluta om i samråd med SOFT och OF. Tidigare kunde arrangören själv besluta om denna inom de avgiftsintervall som finns uppsatta i regelverket, utan samråd med SOFT eller OF.

När det gäller anmälningsavgiften vid Tiomila ska även denna beslutas av arrangören i samråd med SOFT och OF. Tidigare beslutades den av arrangören i samråd med endast SOFT, inte OF.

Föreningarna anslutna till Tiomilaföreningen hör till Stockholms OF. De gånger Tiomila arrangeras utanför Stockholm sker lämpligen samrådet inte bara med Stockholms OF utan också med arrangerande föreningars OF då samrådet exempelvis kan röra markägare, kommun och länsstyrelse i det OF som tävlingen arrangeras i.

Öppna klasser får nya namn i uppdaterat stöddokumentEtt annat beslut som togs vid förbundsmötet, som inte påverkar regelverket men stöddokumentet om klassindelning, rör namnen för de öppna klasserna. Dessa ska från och med den 1 juli benämnas med en färg för svårighetsnivå och en ungefärlig banlängd, till exempel Blå 3,0. Inskolningsklassen, som hör till kategorin öppna klasser, berörs inte av beslutet utan heter fortsatt Inskolning.

Då beslutet även rör öppna klasser vid sprintorientering ses nu möjligheten över att komplettera dokumentet med färger för de öppna klasserna vid sprintorientering, med tillhörande definitioner av svårighetsnivå för dessa färger. Motsvarande översyn görs för åldersklasserna i sprintorientering. 

Övergångsperiod till 1 januari 2025De nya versionerna av regelverk och tillhörande stöddokument gäller under en övergångsperiod fram till den 1 januari 2025. Det betyder att de nya versionerna ska följas, men att de tidigare versionerna får följas i de fall det inte är praktiskt möjligt att följa de nya versionerna.

Övriga beslut vid förbundsmötet Det togs fler beslut som kommer att innebära uppdateringar i regelverk och stöddokument, men som träder i kraft vid senare tidpunkter än 1 juli 2024.

Rekommenderade banlängder för D/H35 och äldre

En uppdatering som träder i kraft den 1 januari 2025 är en redovisning av rekommenderade banlängder i stället för beräknade segrartider för klasserna D/H35 och äldre. Den 19 juni kommer förbundsstyrelsen att besluta om ett förslag om rekommenderade banlängder som därefter ska remitteras till samtliga distrikt innan slutgiltigt beslut tas.

Mätning av banlängd vid sprintorientering

Ett annan uppdatering som träder i kraft den 1 januari 2025 är att mätning av banlängden för sprintorientering ska göras efter kortaste väg den tävlande kan ta sig från start till mål, vilket inbegriper att hänsyn tas till hus, avspärrningar och andra områden förbjudna att passera.

Dokument på hemsidanI senare delen av juni kommer Orientering.se att uppdateras med utkast av den nya versionen av regelverket respektive den nya versionen av stöddokumentet för klassindelningen.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter