Checkpointsbeskrivning

Färger och symboler

På kartan finns en tabell med alla checkpoints. Tabellen visar varje checkpoints ordningsnummer, placering i naturen, svårighetsgrad och om det är möjligt att ta sig fram med barnvagn, rullstol eller cykel – titta efter hjulsymbolen. Kolla noga omkring dig när du kommer fram; ibland sitter hittautstolparna något undangömda. 

Svårighetsgrad anges med färg:

  • Grön = mycket lätt. Kan oftast nås med barnvagn, rullstol och cykel.
  • Blå = lätt. Sitter lite längre in från stig/väg. 
  • Röd = medelsvår. Sitter längre ut i terrängen och svårare att se med en gång.
  • Svart = svår. Våra klurigaste checkpoints som ligger längst ut i terrängen.
  • Gul/cykel = cykelcheckpoint. Dessa uppmanar vi dig att besöka med cykel! Kartor för egen utskrift och med ruttförslag hittar du under Karta

Om du använder hittautappen kan du få information om checkpointens placering genom att trycka på checkpointen.

Checkpointsläpp

Under säsongen släpps en del extra checkpoints. Se "Papperskarta" för att se var dessa checkpointsläpp sker (där även pdf-karta kan skrivas ut). 

Våra partners