Kartan

Orienteringskartan är en mycket detaljerad karta av verkligheten och som innehåller speciella symboler, färger och karttecken.

bana och karta

Ovan en karta med en bana på med startpunkt (triangel), kontrollringar och mål (dubbelring).

Kartskala

Vanligaste kartskalorna inom orientering är 1:15.000 och 1:10 000. Det betyder att 1 millimeter på kartan är 15 respektive 10 meter i verkligheten. Om terrängen är detaljrik kan arrangören erbjuda skala 1:7 500 för äldre så att de har lättare att läsa kartan. 

Vid sprinttävlingar är grundskalan 1:5.000 eller 1:4 000. 

Historia

Från början utövades orienteringssporten på kartor i skala 1:100.000, men kartskalan har förstorats upp efter hand. Beslutet om att gå över till 1:15.000 som basskala togs 1977.

Ekvidistans

Ekvidistans är höjdskillnad mellan två höjdkurvor (de bruna linjerna) på en karta. Tex om kartan har en ekvidistans på 5m skiljer det 5 meter i höjd mellan kurvorna. 

På orienteringskartor är 2,5 m eller 5 m standard. Vilken som väljs beror på hur kuperat området är, flackt väljs 2,5 m och kuperat 5 m. 

Karttecken