Kartan

⇦ Tillbaka

Orienteringskartan är en mycket detaljerad karta av verkligheten och som innehåller speciella symboler och färger som kallas karttecken.

bana och karta

Ovan en karta med en bana på med startpunkt (triangel), kontrollringar och mål (dubbelring).


Film om kartan


Kartskala

Vid avbildning av verkligheten eller objekt anger skalan förhållandet mellan ett visst avstånd på avbildningen och motsvarande avstånd i verkligheten. I fallet med kartor utgörs skalan av en så kallad längdskala. Vanligaste kartskalorna inom orientering är 1:15.000 och 1:10 000. Det betyder att 1 centimeter på kartan är 150 respektive 100 meter (1 mm >> 15 respektive 10 m) i verkligheten. För äldre erbjuds oftast skala 1:7500 så att de lättare kan läsa kartan och se alla karttecken. 

Vid sprinttävlingar är grundskalan 1:5.000 eller 1:4 000.  

Historia

Från början utövades orienteringssporten på kartor i skala 1:100.000, men kartskalan har förstorats upp efter hand. Beslutet om att gå över till 1:15.000 som basskala togs 1977.

Ekvidistans

Ekvidistans är höjdskillnad mellan två höjdkurvor (de bruna linjerna) på en karta. Tex om kartan har en ekvidistans på 5m skiljer det 5 meter i höjd mellan kurvorna. 

På orienteringskartor är 2,5 m eller 5 m standard. Vilken som väljs beror på hur kuperat området är, flackt väljs 2,5 m och kuperat 5 m. 

Meridianer

Meridian är de svarta eller blå streck som går tvärs över orienteringskartan i nordsydlig riktning.På kartan finns meridianerna för att hjälpa dig passa kartan mot norr så att kartans avbildning överensstämmer med verkligheten.
meridianer


Kuriosa
Ordet meridian kommer från de latinska ordet för middag, meridies, och syftar på att alla platser som ligger längs samma meridian har middag samtidigt.