Partners

Stort tack till våra sponsorer och partners som gör det möjligt för oss att arrangera hittaut i Lindome och Kållered!  


Huvudpartner Hittaut Lindome/Kållered

Hittaut Lindome/Kållered får bidrag av LONA. 

LONA - den lokala naturvårdssatsningen - är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

Lona

Guldpartner

Lindome och Kållereds Församling

Silverpartner

Johanneskyrkan, Lindome

Apoteket Lindome

Bronspartner

Lindome Järn Bygg Foder

Lindome Floristerna

Våra partners