Checkpointbeskrivning & Teckenförklaring

Checkpointbeskrivning

I mitten av varje ring på kartan finns en checkpoint. Den är markerad i terrängen med en aluminiumstolpe och i stadsmiljö på en plastskylt. I båda fallen har den en rosa hittautdekal och en bokstavskod som du registrerar på ditt hittautkonto på hemsidan eller i appen. Ibland kan checkpointen vara svår att hitta men till din hjälp har du en checkpointbeskrivning som anger vad du ska leta efter för föremål, tex stenen, gropen, branten, lyktstolpen, stakethörnet. Beskrivningen finns i en tabell på papperskartan och dyker upp när du klickar på en checkpoint i kartvyn på hemsidan eller i appen.

I checkpointbeskrivningen framgår det även vilken svårighetsgrad respektive checkpoint har:

  • grön = mycket lätt 
  • blå = lätt
  • röd = medelsvår
  • svart = svår

Tillgänglighetsanpassade checkpoints går att nå på hjul och är märkta med en hjulsymbol i checkpointbeskrivningen. Dessa checkpoints är placerade längs asfalterade eller hårt packade grusvägar, för att vara tillgängliga för dem med barnvagn, rullstol, permobil, rullator, cykel eller rullskidor. 

I sista kolumnen i tabellen med checkpointbeskrivningar på papperskartan kan du skriva in bokstavskoden för att senare registrera den på ditt hittautkonto.

Här kan du ladda årets checkpointbeskrivning.

Teckenförklaring

teckenförklaring.png

Här kan du läsa mer om vanliga och ovanliga karttecken

Den lila färgen på kartan kallas banpåtryck och används för att markera det som är relevant för ett specifikt arrangemang - som nu hittaut:

  • checkpoints är markerade med en lila ring
  • lämpliga parkeringsplatser är markerade med ett lila "P"
  • områden du INTE ska beträda så kallade förbjudna områden är markerade med ett lila raster

Våra partners