Nyheter

SUCCÉ

visar-cp visar-cp
Checkpointglädje
Upptäckar- och rörelseglädje!

Vi är glada och tacksamma över den succé hittaut Mjölby 2021 gjort. Under säsongen har 1496 deltagare tillsammans registrerat 35 481 checkpoints. Vi har fått höra lovord och många positiva hittaut-historier. En del lockas av letandet, vissa vill lära sig kartan, några av att hitta nya promenadstråk andra av att besöka nya platser. 165 deltagare besökte samtliga 75 checkpoints. Två av våra checkpoints registrerades över 600 gånger. De flesta deltagarna är bosatta i Mjölby kommun, men vi har lockat deltagare från runt om i Sverige. I vår deltagarenkät (öppen till och med 16/10) har vi fått härlig feedback. Många säger att de rört på sig mer tack vara hittaut och de flesta anger att de har rekommenderat hittaut för någon annan. 

Tack till alla som gjort hittaut Mjölby möjligt!