Samarbeten

⇦ Tillbaka
Vi strävar hela tiden efter goda samarbeten med olika aktörer som strävar efter att leva i ett hållbart samhälle. 


Samarbeta med oss?

Delar vi samma visioner? Och vill du hjälpa oss att växa och nå ut till fler?
Mejla oss för mer information.


Nedan ser du våra aktuella samarbeten:

FRAMÅTFONDEN

Framåtfonden


Två av tre svenska barn och ungdomar rör sig mindre än vad WHO rekommenderar.* Och antalet med en stillasittande livsstil ökar i alla åldrar. Det måste vi förändra.

Att få flera svenskar att röra på sig har valts ut av Svenska Spel och Riksidrottsförbundet (RF) som en fråga de vill driva gemensamt. För Svenska Spel har det alltid varit viktigt att vara samhällsengagerade och stötta idrotten från gräsrot till elitnivå. 2017 startade dem därför tillsammans med RF projektet Framåt för fler i rörelse som består dels av sponsringsavtal med specialidrottsförbund och dels av en Framåtfond.

Med hjälp av Framåt för fler i rörelse vill vi driva på den utveckling som specialidrottsförbunden redan påbörjat och som syftar till att skapa en idrottsrörelse där alla får plats att idrotta på sina villkor, oavsett ambition, ålder, kön eller prestationsnivå. Projektet bidrar också till idrottens gemensamma vision där målet är en idrott som är nyfiken, välkomnande och utvecklande och där fler blir motiverade att hålla igång hela livet.

*Källa: Centrum för idrottsforskning


hittaut får bidrag av Framåtfonden som ska gå till idrottens egen verksamhet för att få fler fysiskt aktiva och motverka en stillasittande livsstil. 

#framåtförflerirörelse
GENERATION PEP

Generation pep

Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor gör att vi mår bra här och nu, och är dessutom två av de mest effektiva sätt som finns att förebygga framtida sjukdom och ohälsa. Goda vanor grundläggs tidigt och det borde därför vara en självklarhet att alla barn och unga ges samma förutsättningar till en aktiv och hälsosam livsstil. Så ser verkligheten inte ut. Bara tre av tio unga kommer upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 minuter per dag, och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär.

Detta vill vi vara med och förändra! Därför ställer vi oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation, startad på initiativ av Kronprinsessparet.

Vi bidrar genom att erbjuda en kostnadsfri hälsosatsning, hittaut. Satsningen drivs tillsammans med Svenska Orienteringsförbundet och den lokala orienteringsföreningen ute i landet. Syftet är att med enkla medel få människor att komma igång med rörelse och upptäcka sina närområden, både i stad och skog. Visionen är att få fler människor i rörelse på ett roligt sätt, där varje ny checkpoint blir en ny skattjakt, och samtidigt påvisa att en inte behöver ta sig längre bort än till nästa gata för att börja jakten på checkpointsen. Inom hittaut finns även en friskvårdsutmaning som riktar sig mot företag, organisationer och skolor. Skolutmaningen är ett sätt att aktivera elever i undervisningen och även ett verktyg att ta med hem som de kan göra tillsammans med familjen.

Tillsammans skapar vi en folkrörelse för bättre hälsa!


Miljöpartner

SJ AB


SJ AB

SJ, Svenska Järnvägar, är det statligt ägda tågbolaget. Årligen reser cirka 25 miljoner med SJ och i Sverige har SJ över 150 trafikerade stationer. Du som har konto på hittaut har 10 % rabatt på SJ-resor. Använd rabatten.Leverantörer

BrandFactory

Brandfactory

Vår främsta leverantör till hittautkartorna är från Stockholmsbaserade företaget BrandFactory. De tar hand om det mesta ditt företag eller organisationbehöver, enstaka produkter  eller hela onlinelösningar. De är en totallevernatör av visuell kommunikation, varumärkesprofiering och design för varumärkesägare och butikskedjar.