Så funkar orientering

⇦ Tillbaka

Hur lär man sig orientera? Hur blir man en bättre orienterare? Vad behöver man veta om orientering? Det och mycket mer hittar du på denna sida.

Vill du komma igång och lära dig mer hur man orienterar?

Nedan följer betydelsefulla delar och grundverktyg för att utöva orientering som idrott eller friluftsaktivitet. Läs igenom och om du sedan behöver hjälp med att komma igång rekommenderas du att kontakta närmaste orienteringsförening. I Sverige finns det 560 föreningar som erbjuder nybörjarkurser för barn, ungdomar och vuxna. 

Du hittar din närmsta förening och/eller kurs via vår sida Hitta orientering.
Orienteringen består av fem grundmoment

Orientering kan enkelt förklaras att de består av fem grundmoment. Att ha kunskap om dessa och kunna använda dem ute i naturen är avgörande när du ska orientera. 

  1. Förstå var på kartan du är och vart du ska
  2. Passa kartan
  3. Välj och planera din väg
  4. Genomför din plan och kontrollera att du är på rätt väg
  5. Hitta/ta kontrollen
LÄS OM DE OLIKA MOMENTEN HÄR. 


Film om kartan


Film om att planera sin väg


Film att orientera sig framBanan

bana och karta

Ovan ses en orienteringsbana med start (triangel), kontroller (ringar) och mål (dubbelringen). Att ha en orienteringsbana som detta är den absolut vanligaste formen av orientering. Kontrollerna tas i ordning, lägsta numret först. 


Kartan

Orienteringskartan är en mycket detaljerad karta av verkligheten och som innehåller speciella symboler och färger. Detta kallas karttecken.

Karttecken

karttecken.PNG

Här hittar du alla karttecken. 

Kartskala

Vid avbildning av verkligheten eller objekt anger skalan förhållandet mellan ett visst avstånd på avbildningen och motsvarande avstånd i verkligheten. I fallet med kartor utgörs skalan av en så kallad längdskala. Vanligaste kartskalorna inom orientering är 1:15.000 och 1:10 000. Det betyder att 1 centimeter på kartan är 150 respektive 100 meter (1 mm >> 15 respektive 10 m) i verkligheten. För äldre erbjuds oftast skala 1:7500 så att de lättare kan läsa kartan och se alla karttecken. 

Vid sprinttävlingar är grundskalan 1:5.000 eller 1:4 000. 

Historia

Från början utövades orienteringssporten på kartor i skala 1:100.000, men kartskalan har förstorats upp efter hand. Beslutet om att gå över till 1:15.000 som basskala togs 1977.


Film om kartanKompassen

Tumkompass och linjalkompass

Det finns två typer av kompasser och det är tumkompass och linjalkompass. De fungerar på samma sätt och det är mest en smaksak vilken man väljer. Idag använder de flesta en tumkompass som anses lite enklare och smidigare.

Under fliken kompass hittar du mer information och där kan du läsa hur en tar ut kompassriktning.

Tumkompass orientering

Kompass orienteringKontrollbeskrivning

Kontrollbeskrivningen, även kallad kontrolldefinitionen eller kort ”deffen”, är till för att ge detaljerad information om banan och kontrollerna. Varje kontroll har ett specifikt nummer, så kallad kodsiffra som finns på kontrollen och beskrivningen. Med kodsiffran kontrollera du att du är vid rätt kontroll. I beskrivningen finns även information om vilket föremål du ska ha och var på föremålet kontroller sitter, tex stenen östra sidan.

kontrollbeskrivning.png

Kontrollbeskrivningen är oftast tryckt på kartan, men finns även löst för den som vill ha angivelsen på armen, i speciell definitionshållare. 

Länk till en fullständig beskrivning av kontrollbeskrivningens uppbyggnad och alla tecken och symboler.


Klasser och svårighetsnivåer

I orientering finns det övergripande två klasser; tävlingsklass och motionsklass. 

Tävlingsklasserna är uppbyggd på kön och ålder och det finns klasser från 10 upp till 95 år. 

Motionsorienteringen är istället för ålder och kön uppbyggd på svårighetsgrad enligt skalan nedan, där grön är enklaste och svart är svåraste. På tävling finns det alltid öppna klasser med olika längd och svårighetsnivå så att alla kan hitta en lämplig bana. 

Klassificering av svårighetsnivåer

Klassificiering och svårighetsnivåer.png


Länk till öppna banor och exempel på svårighetsnivåer

Länk till orienteringsbanans olika svårigheter


Fyra grenar

Följ nedan länk för mer information om respektive gren. 

Orienteringslöpning - OL

Skidorientering - SkiO

Mountainbikeorientering - MtbO

Precisionsorientering - PreO


Distanser

Det finns fem individuella distanser för orienteringslöpning, sprint, medel, lång, ultralång och natt.

Sprint är den kortaste och mest intensiva. Många kontroller, snabba beslut, små marginaler. Enkel orientering som bli svår pga den höga farten. 15 min segrartid. Sker oftast i  stadsmiljö.

Medel
Många kontroller, snabba beslut och tekniskt utmanande. Segrartider runt 30 min.

Lång
Präglas av längre sträckor där vägvalen är avgörande. För eliten är det upp emot 90 min-segrartid och 17 km.

Ultralång
Den längsta och tuffaste distansen där fysik och vägval är avgörande. Segrartider på 2 till 3 timmar.

Natt
Den mest mytomspunna distansen. Liknar långdistansen med långa sträckor och där vägval är avgörande moment. Svåraste möjliga orientering som ger en skön känsla att behärska. Gäller att förenkla och var noggrann med riktningen.

Utöver de individuella distanserna finns stafetter med allt ifrån 2 till 25 löpare, mestadels dam- och herrklass men finns även mixade stafetter. 


Allemansrätt - Orienteraren en gäst i naturen

Vi orienterare är gäster i naturen. Naturen är vår idrottsplats, men den är också en levande miljö för växter och djur där vi måste visa varsamhet och hänsyn. Vi är också gäster hos den som äger markerna, och därför är det självklart att vi ska ta hänsyn till markägarnas intressen.

Det finns två dokument om allemansrätten och orientering: 

Allemansrätt och orientering (2015), in english Orienteering and the right of public access (2016). 

Broschyr som beskriver Svensk orientering och allemansrätten.


Lär dig mer

Svenska orienteringsförbundet och SISU idrottsböcker har tagit fram bra litteratur för dig som vill lära dig mer om orientering, både för dig som nybörjare och mer erfaren orienterare. 

Tips på bra böcker:

Hitta rätt - en introduktion till karta och kompass. Perfekt för nybörjare för att få kunskap om grunderna i orientering. 

Orientering för nybörjare foldern - Det viktigaste för att förstå orientering och hur en tävling går till. Köp foldern via vår webshop på Sisuidrottsböcker, 5 kr styck. Den finns även på engelska. Du kan också ladda ner foldern för egen utskrift: 

Orientering för nybörjare folder på svenska  

Orienteering for beginners folder in english

Länk till SISU idrottsböcker där du hittar all litteratur om orientering