Ordlista

⇦ Tillbaka

Det finns många ord och uttryck inom orientering som kan vara svåra att förstå för den oinvigde. Här kommer en lista med de allra vanligaste.

A

Attackpunkt - Från engelskans attack point, kan även kallas ”sista säkra”. En punkt som en väljer att ”attackera” kontrollen ifrån.

B

Bomma - Misstag som gör att en tappar tid. 

Bryta - Att gå till mål utan att ha besökt banans alla kontroller.

Budkavle - En stafett, när man är fler personer i ett lag och springer en sträcka var och växlar till nästföljande. 

D

Definition - Förkortat "deffen". Samma sak som kontrollbeskrivning. Innehåller information om kontrollföremålet, exakt var kontrollen sitter på föremålet och kodsiffran. 

Direktbanor - Tidigare namn på öppna banor. Orienteringsbanor som går att anmäla sig till ute på tävlingsarenan. Finns banor med olika svårighet och längd och går att anmäla sig på plats och väljer själv starttid. 

G

Gaffling - När löpare har olika banor på samma sträcka i en stafett eller har slingor i olika ordning på en individuell tävling.

H

Hänga - Springa efter någon som har samma bana utan att själv orientera. I åldersklasserna är inte detta tillåtet. På öppna banor och i stafett och tävlingar med gemensam start är det tillåtet att hänga, men är banan gafflad får en se upp…

I

J

Jaktstart - Används ibland vid flerdagarstävlingar och stafetter där man startar i förhållande till tidigare resultat. Först i mål vinner.

K

Kodsiffra  Siffran som finns vid skärmen och på kontrollangivelsen som bekräftar att en kommit till rätt kontroll.

Kontrakurs - Att spring åt motsatt håll mot det en ska.

L

Ledstång – Enkla föremål att ”hålla” sig till för att göra orieneringen enklare och säkrare. Exempel på ledstänger är vägar, stigar, åkerkanter, sjökanter, bäckar och kraftledningar.

M

Marka - En servering där en kan köpa fika, godis eller något grillat.

O

OL - Förkortning på orienteringslöpning, vår största av våra fyra grenar. 

P

Pinne - Eller SportIdentpinne är den elektroniska minnesbricka som en stämplar med i Sportidentsystemet.

S

Skugga - Förälder, kompis eller ledare som följer efter någon i skogen, som trygghet eller i utvecklingssyfte.

SOFT – Svenska Orienteringsförbundet

Spika - När en tar en kontroll perfekt, helt utan missar.

Stämpla - Att vid kontrollen stämpla sin SI-pinne eller Emit-bricka för och registrera att en varit vid kontrollen.

Stämpla ut - Då registrerar löparen sin SI-pinne eller Emit-bricka efter målstämplingen i avläsningsenheten och löparens resultat blir synligt i resultatlistan. Det är obligatoriskt att stämpla ut även om löparen inte har fullföljt så att arrangören ska kunna hålla kolla att alla löpare har kommit i mål.

T

TC - Tävlingscentrum, arenan, samlingsplatsen för tävlingen, oftast vid målet.

Töm och check – Innan start ska man tömma sin SportIdentpinne på minne och kontrollera, "checka", att den fungerar. Görs på väg eller vid start.

Ö

Öppna banor – Vid alla tävlingar finns banor som är öppna för alla att springa och som det går att anmäla sig till på plats. De öppna banorna finns i olika längd och svårighetsgrad för att passa såväl nybörjare som erfarna orienterare. Även kallad direktbana.

Saknar du något ord eller begrepp inom orientering fråga/tipsa oss via tips@orientering.se så svarar vi och lägger till den här.