19.10.2023

Hög tid att lämna in motioner till förbundsmötet

Svensk Orientering
Den 23-24 mars 2024 är det dags för Svensk Orienterings ordinarie förbundsmöte. Har ni förslag på förändringar? I så fall börjar det bli hög tid att agera. Den 1 november ska alla motioner senast vara inlämnade.

Förbundsmötet är högsta beslutande organ för Svensk Orientering och det hålls vartannat år. Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive OF, utsedda av OF-möte eller av OF:s styrelse i de fall OF-mötet uppdragit till styrelsen att utse ombud. Då ombud utses bör jämställdhet mellan könen och variation i ålder eftersträvas.

På förbundsmötet den 23-24 mars kommer verksamhetsberättelser och årsredovisning för 2022 och 2023 att godkännas, dessutom ska verksamhetsinriktning för 2025-2026 beslutas och förbundsstyrelse att väljas (nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast den 31 december).

Förbundsmötet ska också behandla förslag från förbundsstyrelsen och inkomna förslag (motioner).

En motion är en demokratisk rättighet och är ett mycket bra sätt att föra fram sin åsikt på. Att skriva en motion är att vilja påverka eller förändra något. Tänk på att det är föreningen som skickar in en motion.

Motioner skickas till Svenska Orienteringsförbundet. För den som känner sig osäker på hur man formulerar en motion finns en enkel vägledning.
Mer information om hur du skriver en motion finns här.

Lämna in motioner senast 1 november. 

RELATERADE NYHETER

Ettan Höstsamling 24
Spännande program på Höstsamlingen – anmäl dig redan nu
Hållbarhet
Här är Svensk Orienterings hållbarhetsrapport 2023
VB2 _äldre
Nu kan du söka Projektstöd 65+
Fler nyheter