18.03.2024

Nominera till Hugo-levinpriset

Svensk Orientering
Nu är det hög tid att föreslå kandidater för Hugo Levin-priset, det årliga priset inom svensk idrott till unga framstående idrottsledare och idrottsorganisatörer för utmärkt engagemang och stort ledarskap för svensk idrotts bästa.

Känner du en duktig ledare inom orienteringen? Då ska du nominera hen (eller dig själv om du är ledare) till Hugo Levin-priset. Priset ska årligen delas ut till unga framstående idrottsledare eller idrottsorganisatörer för utmärkt engagemang och stort ledarskap till svensk idrotts bästa. Prissumman är på 70 000 kronor.

Pristagaren får inte vara äldre än Hugo Levin var vid sin bortgång, det vill säga, 2024 års pristagare ska vara född 1992 eller senare. 

Förslag mottages under mars–april–maj. Prisutdelning kommer att ske under hösten, på Börsen i Göteborg.

Senast den 31 maj ska du skicka in nomineringen till stiftelsen@hugolevinpriset.se.

I nomineringen ska du ha med kandidatens namn, födelsedata (åå-mm-dd), adress, telefon, mejladress och idrott som kandidaten är verksam inom samt betydande meriter. Bifoga porträttbild (ett villkor). Uppge även förslagsställarens namn, adress, telefon, mejladres. Nomineringen ska skrivas i mejlet och inte i ett separat dokument.

RELATERADE NYHETER

hittahem-aktivitet i Helsingborg
Samlade resurser för en framgångsrik nybörjarkurs
Trion Jonatan Ståhl, Karin Gustafsson och Gustav Bergman är framröstade till IOF Athletes Advisory Board.
Tre svenskar framröstade till IOF Athletes Advisory Board
Elin Schagerström som tränar tillsammans med idrottare från andra skidsporter
Postgymnasiala elitutvecklingsmiljöer
Fler nyheter