Svensk Orientering logotyp
20.05.2022

Ny rapport om arrangemang i naturen släpps

Orientering
Nu är den här. Naturvårdsverkets nyutkomna rapport ger uppdaterade och nya riktlinjer kring vad som gäller för organiserade arrangemang i naturen.

Naturvårdsverket har nyligen publicerat sin nya rapport, eller vägledning som den också benämns, Arrangemang i naturen. Den riktar sig främst till arrangörer och syftar till att underlätta vid planering och genomförande av organiserade arrangemang i naturen.

Tre huvudpunkter

Vad är mest signifikativt med den nya rapporten? Joacim Ingelsson, mark- och miljöutvecklare på Svenska Orienteringsförbundet, pekar på tre saker:

– Man har lyft in miljöbalken i vägledningen.

– För det andra ska man betona att den här vägledningen gäller för alla arrangemang i naturen, inte bara orientering. Och slutligen så ger den en tydligare tolkning av vad som är tillåtet inom allemansrätten när det gäller arrangemang i naturen, fortsätter han.

Sedan 1977 har Naturvårdsverket gett rekommendationer för hur orientering ska utövas i skog och mark. Rekommendationerna reviderades 1984, 1996 och nu i år.

Stor förändring inom friluftslivet

Mycket har nämligen hänt inom friluftslivet de senaste 26 åren. Miljöbalken tillkom och trädde i kraft den 1 januari 1999. Men den kanske största trenden har varit att tävlingar, till exempelvis inom multisport och terrängcykel, i allt högre grad förläggs till naturen.

Den 51-sidiga rapporten ersätter Allmänna råd (96:4) Orientering och andra friluftsarrangemang, och kompletterar Vägledning om organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur samt handboken Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Omsätta rapporten i praktiken

Hur ska föreningar ta sig an rapporten?

– Man bör börja med att läsa igenom den. Den är informativ och tydlig. Det finns också ett batteri av stöddokument, som hjälper till vid arbetet av arrangemang i naturen, säger Joacim.

De fyra stöddokumenten (bilagorna) inkluderar en checklista; tillstånd och prövning, vem ska jag kontakta och när?; en begreppslista och kunskapsunderlag.

Dessutom uppmuntrar han föreningar att ta kontakt med honom med frågor såväl som synpunkter, på 070-669 73 89 eller joacim.ingelsson@orientering.se.

För att läsa mer och ladda ner rapporten, gå till Arrangemang i naturen.

Bild: Svenska Orienteringsförbundet. Fotograf: Joacim Ingelsson.

RELATERADE NYHETER

eTAPP ETT ORINGEN 2024
Tove Alexandersson och Emil Svensk vinnare av etapp 1 på O-Ringen Smålandskusten
Ps4cduolmbi
O-Ringens invigning & Bagheerastafetten
Grövelsjön
Unikt Ultralång-SM i vildmark väntar i augusti
Fler nyheter