Svensk Orientering logotyp
19.01.2022

Orienteringen del i unik satsning på forskning

Orientering
Svenska Orienteringsförbundets forskning på förbättrad prestationsutveckling är ett av de fem nya forskningsprojekt som nu drar igång med fokus på idrottsliga prestationer.

Forskningsprojektet är ett resultat av den gemensamma satsning på tjugo miljoner kronor kring idrottsforskning som görs av Mittuniversitetet, Gymnastik och idrottshögskolan, GIH och Riksidrottsförbundet.
Totalt handlar det fem doktorander som anställts erbjuds ett unikt upplägg där de blir mycket nära knutna till den dagliga verksamheten i specialidrottsförbund och landslag samtidigt som de forskar på resterande del av sin tjänst.
För Svenska Orienteringsförbundet är det Lina Nilsson (med Filip Larsen som handledare) som kommer att forska kring förbättrad prestationsutveckling med fokus på sömn, återhämtning och träning. Därtill samarbetar man med teknikföretag som utvecklar nya verktyg för att monitorera återhämtning och belastning dygnet runt.
- En del av den här forskningen är redan igång, och andra delar kommer vi bestämma längre fram. Men i stort kan vi säga att vi fortsätter med den forskning som gjorts vad gäller att optimera träning och återhämtning. En skillnad i den här forskartjänsten är att den tid som andra forskare lägger på undervisning kommer de här forskarna att lägga på förbundet. På det sättet blir det en väldigt bra brygga mellan akademin och att implementera en tillämpad prestationsutveckling där Lina kommer att bidra som kunskapshöjare inom de här områdena. Det känns väldigt spännande, säger SOFT:s landslagschef Håkan Carlsson.
– Det här är en viktig satsning, både för GIH och svensk idrott. Genom nära samverkan med idrottsförbunden stärker vi kopplingen mellan forskning och praktik, vilket ger väldigt goda förutsättningar för att utveckla den idrottsnära forskningen och stärker kunskapen och förståelsen för hälsa och prestationsutveckling, säger Per Nilsson, rektor för GIH.
Mittuniversitetet, GIH och Riksidrottsförbundet finansierar satsningen, som i ett första skede omfattar cirka fem miljoner kronor per år i fyra år.
– Riksidrottsförbundet står bakom forskarskolan eftersom en fortsatt satsning på forskning kring idrott, prestation och hälsa är ett sätt att säkra fortsatta framgångar för svenska idrottare. Vi är, tillsammans med GIH, också knutna till det femte projektet i forskarskolan som rör hållbart ledarskap och där forskningen riktar sig mot elittränare, säger Peter Mattsson, verksamhetschef Projekt Elitidrott 2030, Riksidrottsförbundet.

Bilden är från när Tove Alexandersson i höstas gjorde tester på labbet på Bosön.

RELATERADE NYHETER

Stora Tuna OK Jukola
Historisk och överlägsen seger för Stora Tuna OK på Jukola
Jukola Venla 15 Juni Hugo Mattsson 7623
Stora Tuna OK vinner Venlakavlen 2024
Emil Auselius
Emil Auselius, Bredaryds SOK tog hem förstasträckan på Jukola 2023
Fler nyheter