Therese Wikström, mottagare av Silvastipendiet Care More 2023

Bild: Johan Trygg

06.12.2023

Silvastipendiet Care More 2023 går till Therese Wikström

Svensk Orientering
Silvastipendiet Care More 2023 går till Therese Wikström i Sävedalens AIK. Therese har med stort hjärta och medmänsklighet hjälpt klubbens ukrainska löpare att bygga upp sina nya liv i Sverige genom att samla in pengar, öppna upp sitt och klubbkompisarnas hem, hjälpa löparna att söka jobb och bostad och stötta i kontakten med myndigheter.

Silvastyrelsens motivering lyder:
”Therese är en person med större hjärta än de flesta som sprider glädje och omtänksamhet omkring sig och som betytt otroligt mycket för alla i Sävedalens AIK. Speciellt de senaste åren har Therese med sin medmänsklighet varit helt ovärderlig för klubbens ukrainska löpare. Alla klubbens löpare har under alla större stafetter sprungit med en ukrainsk flagga på tröjan för att markera detta på initiativ från Therese. Therese har hjälpt våra löpare från Ukraina som tagit sig till Sverige med kontakter för arbete, hjälp till boende med mera. Flera av dem har fått jobb och har lyckats bygga upp ett nytt liv i Sverige trots de fruktansvärda omständigheter som rått och råder i deras hemland.”

– Genom att hjälpa klubbens ukrainska löpare har vi kommit närmare varandra som klubbkompisar. Gemenskapen blir starkare av att hålla ihop även i motgång och det känns fint att göra något konkret tillsammans, säger Therese Wikström.

När kriget bröt ut samlade Sävedalens AIK först in pengar till de ukrainska löparna och hjälpte dem sedan att komma till Sverige. Klubbmedlemmarna öppnade upp sina hem för löparna, hjälpte dem att hitta jobb och bostad och stöttade i kontakten med Migrationsverket.

– Therese är en lysande ambassadör för orienteringen och det som Silva Care More står för. Det känns fantastiskt kul att dela ut Silva Care More stipendiet till Therese och jag hoppas att det inspirerar henne och andra att fortsätta det viktiga jobb som de gör för svensk orientering, säger Richard Jägrud, VD på Silva.

Stipendiet premierar miljö, inkludering & jämställdhet inom orientering
Silvastipendiet Care More delas varje höst ut av Silva och Svenska Orienteringsförbundet till en person eller förening som gjort något extra för miljö, inkludering eller jämställdhet inom orienteringssporten.

Tidigare var Silvastipendiet kopplat till prestation och resultat, men 2019 skiftades fokus från elit till ”Care more”, vilket ligger i linje med Silvas långsiktiga hållbarhetsstrategi. Numera premieras de som inom orienteringssporten jobbar för att värna medmänniskor och vår planet. Genom att lyfta fram goda förebilder hoppas Silva och Svenska Orienteringsförbundet kunna inspirera och motivera fler inom orienteringssporten att satsa på dessa områden.

RELATERADE NYHETER

Ettan Höstsamling 24
Spännande program på Höstsamlingen – anmäl dig redan nu
Hållbarhet
Här är Svensk Orienterings hållbarhetsrapport 2023
VB2 _äldre
Nu kan du söka Projektstöd 65+
Fler nyheter