Orange & röd nivå

För både orange och röd bana bör terrängen vara lättframkomlig, måttligt kuperad och bestå av skogsmark, gärna med inslag av kulturmark. Skillnaden är i huvudsak att svårframkomlig och tung terräng helt ska undvikas på orange bana.

Terrängdetaljerna ska vara tydliga.

Jämfört med grön, vit och gul bana kan svårere kontrollpunkter användas, till exempel större sänkor, tydliga åsar, höjder och branter.

En säker inläsningspunkt högst 200 meter före kontrollen och en tydlig uppfångare bakom ska det också finnas.

Exempel på svårighetsnivåer inom kartläsning förkortas med "K" och exempel på svårighetsnivåer inom olika vägval förkortas med "V".


K 11. Grovorientering över tydliga hållpunkter mot tydlig uppfångare. K 12. Finorientering mot tydlig kurvbildskontroll med tydlig uppfångare
K 13. Grovorientering i enkel kurvbild
V 3. Bedömning av längd, löpbarhet och säkerhet. Löpvägarna kan bestå av svåra ledstänger eller grovorientering via hållpunkter.