Nyheter

Checkpoint 74-75 saknas på papperskartan

Tyvärr har checkpoints 74-75 fallit bort på papperskartan.

2022Hittautnorrtalje74-76

Numreringen för Juni checkpointsen är också borta.

Du hittar allt på den digitala kartan

De finns också  med på den pdf för månadsläppet som du hittar här